Υπηρεσίες Πολίτη

Με τις Υπηρεσίες Πολίτη by CompuTax, τα φυσικά πρόσωπα, μπορούν με πολύ χαμηλό κόστος να απολαμβάνουν μια σειρά σημαντικών προνομίων και γνώσεων.

Επιπλέον, τα προνόμια αυτά επεκτείνονται και στην οικογένεια του πελάτη μας, η οποία αντιμετωπίζεται σαν Ειδική Ομάδα Φορολογικής Υποστήριξης και έχει προνομιακή Αντιμετώπιση στις Υπηρεσίες Πολίτη by CompuTax .

Οικογένεια Πελάτη θεωρούνται: Συνταξιούχοι Γονείς Υπόχρεου – Συνταξιούχοι Γονείς συζύγου Υπόχρεου – Προστατευόμενα Τέκνα και Τέκνα – Άγαμα μη Επαγγελματίες ή Άνεργα.

Πολίτης Φυσικό Πρόσωπο: Προσφορά στα 60 Ευρώ το χρόνο, από 80:
  1. Ετήσια Τηλεφωνική Υποστήριξη για θέματα που απασχολούν τα Φυσικά Πρόσωπα
  2. Ετήσιες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εκτυπώσεις Δικαιολογητικών Φυσικών Προσώπων
  3. Ενημέρωση νόμων και αποφάσεων που αφορούν τα φυσικά πρόσωπα
Πολίτης Φυσικό Πρόσωπο με Έσοδα από Βραχυχρόνιες Μισθώσεις – AirBnb: Προσφορά στα 60 Ευρώ το χρόνο, από 80:

1. Ετήσια Τηλεφωνική Υποστήριξη για θέματα που απασχολούν τα Φυσικά Πρόσωπα

2. Ετήσιες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εκτυπώσεις Δικαιολογητικών Φυσικών Προσώπων

3. Ενημέρωση νόμων και αποφάσεων που αφορούν τα φυσικά πρόσωπα

4. Υποβολή Μισθωτηρίων Βραχυχρόνιων Μισθώσεων με 3€/Μισθωτήριο και μέγιστο ετήσιο κόστος 120€.

Η έννοια Οικογένεια για την Υπηρεσία Πολίτη by CompuTax σημαίνει Δωρεάν ηλεκτρονικές Υπηρεσίες , τηλεφωνική Υποστήριξη και όλες τις Φορολογικές Δηλώσεις με 20 € ανά υπόχρεο ανεξαρτήτως πλήθος εντύπων.

Φορολογικές Δηλώσεις από 35€

Δείτε περισσότερα: Ενδεικτικός Τιμοκατάλογος Φορολογικών Δηλώσεων

 

Οι Υπηρεσίες Πολίτη by CompuTax, ανανεώνονται συνεχώς και ακολουθούν τις εξελίξεις. 

Κλείστε τώρα το ραντεβού σας!

Μαζί μας είστε ασφαλείς