Λογιστικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Μέσω της πλατφόρμας Λογιστής in House, έχετε στην οθόνη του υπολογιστή ή του κινητού σας την εικόνα της επιχείρησής σας, όπως διαμορφώνεται από τα δικά σας δεδομένα. Βλέπετε σε real time, ό,τι βλέπουμε, σε όποια στιγμή το αποφασίσετε. Είναι το απόλυτο εργαλείο ενημέρωσης!

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Τα παραστατικά σας παραλαμβάνονται από το χώρο σας σε προκαθορισμένο ραντεβού, από την εταιρία courier ACS. Στη συνέχεια, εφαρμόζεται πολύ συγκεκριμένη διαδικασία πιστοποίησης της παραλαβής των παραστατικών και μέσω της ομαδοποίησής τους γίνεται ο πρώτος έλεγχος.

Μετά την παραλαβή και την ομαδοποίηση, τα παραστατικά της επιχείρησής σας, προωθούνται για καταχώρηση στα βιβλία σας.

Αφού καταχωρηθούν τα παραστατικά, για την ελαχιστοποίηση των λαθών, εφαρμόζεται Έλεγχος Αντιπαραβολής Παραστατικών ένα προς ένα.

Για να κλείσει ο μήνας και να υπάρχουν ασφαλή οικονομικά δεδομένα, πρέπει να γίνουν μια σειρά από έλεγχοι, τόσο στα Β όσο και στα Γ κατηγορίας Βιβλία.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΗΝΑ

Βρίσκουμε και διορθώνουμε τα κενά της αρίθμησης, σε οποιοδήποτε παραστατικό ανεξαρτήτου σειράς και αν έχετε εκδώσει. (Αφορά Β και Γ κατηγορίας Βιβλία)

Ο ΦΠΑ συγκεκριμένων κατηγοριών αγαθών, δεν εκπίπτει. Με τον έλεγχο αυτό επιβεβαιώνουμε την ορθότητα και το σύννομο της καταχώρησης. (Αφορά Β κατηγορίας Βιβλία)

Σε ένα Λογιστήριο, μπορεί να γίνουν όλα τα λάθη. Γι’ αυτό ο έλεγχος χρεοπιστώσεων είναι σημαντικός. (Αφορά Γ κατηγορίας Βιβλία)

Ο σοβαρότερος έλεγχος της εταιρίας, γιατί αρνητικό Ταμείο δεν υφίσταται. (Αφορά Γ κατηγορίας Βιβλία)

Ελέγχουμε αν έχουμε παραλάβει και καταχωρήσει το τελευταίο έσοδο του μήνα ανά παραστατικό και σειρά. (Αφορά Β και Γ κατηγορίας Βιβλία)

Είναι προφανές ότι χρειάζεται έλεγχος για κάθε παραστατικό που καταχωρείται , ώστε να είμαστε σίγουροι ότι ο ΦΠΑ του είναι σωστός. (Αφορά Β και Γ κατηγορίας Βιβλία)

Η ποιοτική δουλειά, έχει και ποιοτικό έλεγχο, αυτόν της αιτιολογίας. Δηλαδή, τι καταχωρήσαμε και που. (Αφορά Γ κατηγορίας Βιβλία)

Το πιο κοινό ανθρώπινο λάθος στο Λογιστήριο, που πρέπει όμως να ελέγχεται και να διορθώνεται. (Αφορά Β κατηγορίας Βιβλία)

Ελέγχεται η ορθότητα των καταχωρήσεων για τη συμφωνία της καρτέλας. (Αφορά Γ κατηγορίας Βιβλία)

Ένας από τους σοβαρότερους ελέγχους, διότι από την Τράπεζα πληρώνουμε μόνο υποχρεώσεις της εταιρίας. Είναι απολύτως απαραίτητο το υπόλοιπο του λογαριασμού να ταυτίζεται με το λογιστικό υπόλοιπό. (Αφορά Γ κατηγορίας Βιβλία)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΗΝΑ

Έχοντας ολοκληρώσει τους Ελέγχους, έχουμε Αποτελέσματα μήνα, αντίστοιχα με αυτά του Ισολογισμού. Έτσι, μπορούμε να προχωρήσουμε στην Οικονομική Ανάλυση.

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΗΝΑ

Αλλαγή είναι η ασθένεια, η πρόσληψη, η απόλυση, η αλλαγή μισθού, που προφανώς πρέπει να καταγραφεί και να συμπεριληφθεί στην έκδοση της Μισθοδοσίας.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Η Μισθοδοσία εκδόθηκε, αλλά πρέπει να είμαστε απόλυτα ασφαλείς, πριν πάρει ο εργαζόμενος την απόδειξη στα χέρια του. Γι’ αυτό και πρέπει να ελεγχθεί.

ΕΚΔΟΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Όταν όλες οι αλλαγές έχουν ολοκληρωθεί, το σύστημα αυτόματα επιτρέπει την έκδοση της Μισθοδοσίας.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Ελέγχονται ανά εργαζόμενο τα ασφαλιστικά ημερομίσθια στον παρόντα μήνα, σε σύγκριση με τον προηγούμενο και αποκλίσεις μεγαλύτερες από ένα όριο επανελέγχονται.

Όταν έχει γίνει αλλαγή λόγω ασθένειας, σημαίνει ότι και η επιχείρηση οφείλει ένα ποσό. Για να μην ξεχαστεί ο υπολογισμός του, γίνεται έλεγχος.

Ελέγχεται η διαφορά αποδοχών με βάση τον προηγούμενο μήνα και αποκλίσεις μεγαλύτερες από ένα όριο, επανελέγχονται.

Η παρακράτηση, αφαιρεί λεφτά από την τσέπη του εργαζόμενου. Πρέπει, λοιπόν, να γίνεται έλεγχος εάν έπρεπε να γίνει η παρακράτηση και εάν ναι, αν η παρακράτηση είναι σωστή.

Κάθε παραίτηση ή απόλυση πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από την έκδοση επιδόματος. Γι’ αυτό γίνεται και ο συγκεκριμένος έλεγχος.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Η αποστολή της μισθοδοσίας γίνεται με όποιο τρόπο επιλέξει ο πελάτης, (μέσω courier, email), αλλά και με ένα μοναδικό τρόπο της CompuTax:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Έχοντας ασφαλή οικονομικά δεδομένα ως αποτελέσματα μήνα, έχουμε τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε την εικόνα της επιχείρησης με αριθμούς, να δούμε τα οικονομικά δεδομένα ως δείκτες και να πάρουμε πρόβλεψη για το τέλος του έτους. Όλα αυτά, θα είχαν τη μισή αξία, αν δεν τα βλέπατε κι εσείς.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Έχοντας κάνει πραγματικούς ελέγχους στο μήνα, έχουμε ασφαλή οικονομικά δεδομένα, σε μορφή ισοζυγίου και για τα Β και για τα Γ κατηγορίας
Βιβλία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οικονομικά Δεδομένα και Οικονομικοί Δείκτες, προκύπτουν από τα ασφαλή οικονομικά αποτελέσματα του μήνα. Τι γίνεται όμως μέχρι τότε; Η Οικονομική Ενημέρωση, καλύπτει ακριβώς αυτήν την ανάγκη: Σου δίνει τα αποτελέσματα, με βάση τα τελευταία καταχωρημένα παραστατικά.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Οι αριθμοί πάντα μιλάνε, αρκεί να τους έχεις ελεγμένους και στη σωστή μορφή. Αυτή η μορφή είναι οι Δείκτες, που σου μεταφράζουν την εικόνα της επιχείρησής σου.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Το διάβασμα και η ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων, η μετατροπή τους σε Δείκτες και η πρόβλεψη αποτελεσμάτων έτους, έχουν λόγο να υπάρχουν για να καθορίσουν την επιχειρηματική στρατηγική.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

Καταθέτοντας το ΦΠΑ και τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα στο κράτος, ουσιαστικά καταθέτουμε την εικόνα της επιχείρησής μας με αριθμούς. Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε κι εμείς την εικόνα αυτή και πιθανό να χρειάζεται να τη διορθώσουμε στο σωστό χρόνο.

ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ

Την τελευταία περίοδο βιώνουμε τη μεγαλύτερη επιβάρυνση σε ασφαλιστικές εισφορές και φόρους. Είναι προφανές ότι πρέπει να έχουμε την άμεση εικόνα του κόστους ασφαλιστικών εισφορών και φόρων για την επιχείρηση, με στόχο τη βελτιστοποίησή τους.

ΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Ο λογιστικός σύμβουλος είναι ο πιο στενός σας συνεργάτης ο οποίος είναι χρεωμένος με την ευθύνη της απρόσκοπτης συνεργασίας μας αλλά και την ευθύνη για τη ροή των εργασιών που αφορούν στην επιχείρησή σας. Ο συνεργάτης που αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε εσάς και στην εταιρεία. Ο «δικός σας» άνθρωπος μέσα στην CompuTax.

Ο Λογιστικός σας Σύμβουλος.

 

Η ομάδα των Λογιστικών Συμβούλων, αποτελείται από συνεργάτες μας που ζυμώθηκαν στα Τμήματα της εταιρείας, απέκτησαν συνολική γνώση και εξυπηρετούν με συνέπεια τους πελάτες που έχουν στην ευθύνη τους.

Μαζί τους έχετε τη βεβαιότητα ότι πάντα βρίσκεται κάποιος δίπλα σας. Για να απαντήσει στις απορίες σας, να λύσει το πρόβλημά σας, να εξυπηρετήσει με αμεσότητα το όποιο σας αίτημα.

 

Η CompuTax είναι η πιο σύγχρονη και αξιόπιστη Λογιστική εταιρεία, με ανθρώπινο πρόσωπο.

Αυτό του Λογιστικού σας Συμβούλου.

Δείτε το demo της πλατφόρμας Λογιστής in House, για να δείτε τι δεδομένα θα έχετε στη διάθεσή σας για την επιχείρησή σας. Βλέπετε σε real time, ό,τι βλέπουμε, σε όποια στιγμή το αποφασίσετε. Είναι το απόλυτο εργαλείο ενημέρωσης!

Μαζί μας είστε ασφαλείς