Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Ακινήτων – AirBNB

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - AIRBNB

Τι είναι;

Σύμφωνα με τον Ν. 4446/16, οι Διαχειριστές ακινήτων που αποκτούν εισόδημα από βραχυπρόθεσμες μισθώσεις , θα πρέπει να δηλώσουν τα ακίνητα αυτά από όπου εισπράττουν τα συγκεκριμένα εισοδήματα, στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής και να υποβάλουν δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής ανά μισθωτή.

Τα Φυσικά – Νομικά Πρόσωπα ή Νομικές Οντότητες που είναι διαχειριστές των ακινήτων που αποκτούν εισόδημα από ενοικιάσεις Βραχυχρόνιων Μισθώσεων.

Διαχειριστής Ακινήτου ορίζεται το Φυσικό-Νομικό Πρόσωπο ή Νομική Οντότητα  που αναλαμβάνει την διαδικασία ανάρτησης του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες με σκοπό την βραχυχρόνια μίσθωση και γενικά μεριμνά για την βραχυχρόνια μίσθωση του ακινήτου.

Διαχειριστής του Ακινήτου από το οποίο θα αποκτάται εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση μπορεί να είναι ο κύριος του ακινήτου ή νομέας ή επικαρπωτής ή υπεκμισθωτής ή τρίτος.

Ως Βραχυχρόνια Μίσθωση ορίζεται η μίσθωση ακινήτου για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του έτους.

Το διαμέρισμα , οι μονοκατοικίες , οποιαδήποτε άλλη μορφή οικήματος με δοκιμή και λειτουργική αυτοτέλεια , τα δωμάτια εντός διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών.

Ποια η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί ;

  1. Ο διαχειριστής του ακινήτου να έχει εγγραφεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής στην Α.Α.Δ.Ε.
  2. Ο αριθμός εγγραφής από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής να φαίνεται σε εμφανές σημείο στις ψηφιακές πλατφόρμες και σε κάθε μέσο προβολής.
  3. Σε περίπτωση όπου οι διαχειριστές διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ΔΕΝ υποχρεούνται να εγγραφούν στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής , αλλά έχουν την υποχρέωση να φαίνεται ο αριθμός Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε εμφανές σημείο στις ψηφιακές πλατφόρμες και σε κάθε μέσο προβολής.
  4. Η καταχώρηση στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής πραγματοποιείται ανά εκμισθούμενο ακίνητο.
  5. Ο κύριος του ακινήτου ή νομέας ή επικαρπωτής ή υπεκμισθωτής ή τρίτος εφόσον αναθέσει σε τρίτο την διαχείριση του ακινήτου με σκοπό την βραχυχρόνια Μίσθωση , έχει υποχρέωση υποβολής Δήλωσης στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας στην οποία θα καταχωρήσει τα στοιχεία του διαχειριστή του ακινήτου.

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – AIRBNB ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Είστε σίγουροι ότι δεν πρέπει να κάνετε εταιρεία;

Πόσο βέβαιοι είστε ότι τα εισοδήματά σας από την εκμετάλλευση ακινήτων μέσω Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, ως Φυσικά Πρόσωπα, έχουν την καλύτερη φορολογία;

Πόσο βέβαιοι είστε, ότι εάν πραγματικά ασχοληθείτε με την Βραχυχρόνια Μίσθωση, δικών σας και όχι μόνο ακινήτων, θα έχετε το καλύτερο Φορολογικό Αποτέλεσμα;

Μαζί μας θα πάρετε τις απαντήσεις που χρειάζεστε.

Μαζί μας θα νιώσετε ασφαλείς για να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Δείτε την εξαιρετική προσφορά για start up επιχειρήσεις  στο Site μας και εκμεταλλευτείτε την!

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ - AIRBNB ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Εάν η διαδικασία της πλατφόρμας σας φαίνεται δύσκολη

Εάν οι προθεσμίες σας αγχώνουν

Εάν έχετε πάνω από ένα ακίνητο και θέλετε πληροφορίες ανά ακίνητο

Εάν δεν θέλετε να χάνετε λεφτά σε πρόστιμα και να έχετε πάντα τον μικρότερο δυνατό φόρο.

Η CompuTax έχει υπηρεσία κομμένη και ραμμένη στα μέτρα σας.

Συχνές Ερωτήσεις

Η δήλωση της μίσθωσης μίας βραχυχρόνιας διαμονής μπορεί να δηλωθεί μέχρι και τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης μίας βραχυχρόνιας διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 100€.

Σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα κατά την ημέρα που πραγματοποιείται ο έλεγχος.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε επιπλέον υπηρεσίας εκτός της παροχής κλινοσκεπασμάτων τότε το εισόδημα αυτό θα φορολογείται στην κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Γιατί να επιλέξετε την CompuTax;Η ομάδα της CompuTax με 32 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση σε κάθετες αγορές εγγυάται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Μαζί μας είστε ασφαλείς