Ξεπάγωμα τριετιών: Οι τρεις κατηγορίες των αυξήσεων

Στην επαναφορά της προσαύξησης του κατώτατου νομοθετημένου μισθού με επίδομα προϋπηρεσίας (τριετίες), τόσο για τους υπαλλήλους όσο και για τους εργατοτεχνίτες, από 1/1/2024, προχωρά η κυβέρνηση.

Οι αυξήσεις θα κυμανθούν από 78 έως 234 ευρώ, αλλά όχι για όλους, καθώς υποχρεωτική για τους εργοδότες είναι η καταβολή των μισθολογικών ωριμάνσεων μόνο για τους «παλιούς» ασφαλισμένους (πριν το 2012) με τον κατώτατο μισθό και για όσους έχουν ενεργή συλλογική σύμβαση εργασίας.

Για τους νέους ασφαλισμένους (μετά το 2012), η υποχρέωση του εργοδότη έρχεται εμπροσθοβαρώς, καθώς δεν ισχύει η αναδρομικότητα για την περίοδο 14/2/2012 έως και 31/12/2023.

Η τροπολογία που θα ενταχθεί στο εργασιακό νομοσχέδιο και θα ψηφιστεί έως το τέλος της εβδομάδας, αφορά:

  • εργαζόμενους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό
  • εργαζόμενοι σε ΔΕΚΟ-Τράπεζες κλπ που συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις
  • υπαλλήλους με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου και αορίστου χρόνου
  • Για τους «παλιούς» εργαζόμενους, ο χρόνος προϋπηρεσίας πριν το 2012 θα συνεχίζει να μετρά από την 1η/1/2024 προσθετικά.

Οι «νέοι» εργαζόμενοι, δηλαδή όσοι προσελήφθησαν μετά το 2012, που σημαίνει ότι είναι με ατομική σύμβαση και σε κάθε περίπτωση εργάζονται με τα ίδια χρήματα από την περίοδο πρόσληψής τους, θα «χτίσουν» την πρώτη τους τριετία από το 2024 έως το 2027, οπότε και θα λάβουν την πρώτη αύξηση 10%.

Εργαζόμενος που είχε προσληφθεί πριν από τις 14/2/2012 και είχε συμπληρωμένες για παράδειγμα 2,5 τριετίες, θα ξεκινά να συμπληρώνει τον χρόνο που του υπολείπεται από την 1η Ιανουαρίου 2024, δηλαδή μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2024 θα πάρει την πρώτη του τριετία (αύξηση 10%).

Εάν υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας σε ισχύ, οι εργαζόμενοι καλύπτονται μέσα από αυτή. Για συλλογικές συμβάσεις που έχουν ανασταλεί και υπάρχει ατομική σύμβαση, αν η ατομική σύμβαση είναι γενναία με αυξήσεις, το επίδομα προϋπηρεσίας συμψηφίζεται.