Λογιστής In House

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

DEMO ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΡΓΗΣ

ΒΙΒΛΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΒΙΒΛΙΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ & ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Τα παραστατικά σας παραλαμβάνονται από το χώρο σας σε προκαθορισμένο ραντεβού, από την εταιρία courier ACS. Στη συνέχεια, εφαρμόζεται πολύ συγκεκριμένη διαδικασία πιστοποίησης της παραλαβής των παραστατικών και μέσω της ομαδοποίησής τους γίνεται ο πρώτος έλεγχος.

2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Μετά την παραλαβή και την ομαδοποίηση, τα παραστατικά της επιχείρησής σας, προωθούνται για καταχώρηση στα βιβλία σας.

3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ

Αφού καταχωρηθούν τα παραστατικά, για την ελαχιστοποίηση των λαθών, εφαρμόζεται Έλεγχος Αντιπαραβολής Παραστατικών ένα προς ένα.

4. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΗΝΑ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΗΝΑ

Για να κλείσει ο μήνας και να υπάρχουν ασφαλή οικονομικά δεδομένα, πρέπει να γίνουν μια σειρά από έλεγχοι, τόσο στα Β όσο και στα Γ κατηγορίας Βιβλία.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΗΝΑ

1. Έλεγχος Αρίθμησης

Βρίσκουμε και διορθώνουμε τα κενά της αρίθμησης, σε οποιοδήποτε παραστατικό ανεξαρτήτου σειράς και αν έχετε εκδώσει. (Αφορά Β και Γ κατηγορίας Βιβλία)

2. Έλεγχος Εσόδων Μήνα

Ελέγχουμε αν έχουμε παραλάβει και καταχωρήσει το τελευταίο έσοδο του μήνα ανά παραστατικό και σειρά. (Αφορά Β και Γ κατηγορίας Βιβλία)

3. Έλεγχος Διπλοκαταχώησης

Το πιο κοινό ανθρώπινο λάθος στο Λογιστήριο, που πρέπει όμως να ελέγχεται και να διορθώνεται. (Αφορά Β κατηγορίας Βιβλία)

4. Έλεγχος ΦΠΑ μη εκπιπτόμενου

Ο ΦΠΑ συγκεκριμένων κατηγοριών αγαθών, δεν εκπίπτει. Με τον έλεγχο αυτό επιβεβαιώνουμε την ορθότητα και το σύννομο της καταχώρησης. (Αφορά Β κατηγορίας Βιβλία)

5. Έλεγχος ΦΠΑ

Είναι προφανές ότι χρειάζεται έλεγχος για κάθε παραστατικό που καταχωρείται , ώστε να είμαστε σίγουροι ότι ο ΦΠΑ του είναι σωστός. (Αφορά Β και Γ κατηγορίας Βιβλία)

6. Έλεγχος Πελατών – Προμηθευτών

Ελέγχεται η ορθότητα των καταχωρήσεων για τη συμφωνία της καρτέλας. (Αφορά Γ κατηγορίας Βιβλία)

7. Έλεγχος Χρεοπιστώσεων

Σε ένα Λογιστήριο, μπορεί να γίνουν όλα τα λάθη. Γι’ αυτό ο έλεγχος χρεοπιστώσεων είναι σημαντικός. (Αφορά Γ κατηγορίας Βιβλία)

8. Έλεγχος Αιτιολογίας

Η ποιοτική δουλειά, έχει και ποιοτικό έλεγχο, αυτόν της αιτιολογίας. Δηλαδή, τι καταχωρήσαμε και που. (Αφορά Γ κατηγορίας Βιβλία)

9. Έλεγχος Τραπεζών

Ένας από τους σοβαρότερους ελέγχους, διότι από την Τράπεζα πληρώνουμε μόνο υποχρεώσεις της εταιρίας. Είναι απολύτως απαραίτητο το υπόλοιπο του λογαριασμού να ταυτίζεται με το λογιστικό υπόλοιπό. (Αφορά Γ κατηγορίας Βιβλία)

10. Έλεγχος Ταμείου

Ο σοβαρότερος έλεγχος της εταιρίας, γιατί αρνητικό Ταμείο δεν υφίσταται. (Αφορά Γ κατηγορίας Βιβλία)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΗΝΑ

Έχοντας ολοκληρώσει τους Ελέγχους, έχουμε Αποτελέσματα μήνα, αντίστοιχα με αυτά του Ισολογισμού. Έτσι, μπορούμε να προχωρήσουμε στην Οικονομική Ανάλυση.

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΗΝΑ

Αλλαγή είναι η ασθένεια, η πρόσληψη, η απόλυση, η αλλαγή μισθού, που προφανώς πρέπει να καταγραφεί και να συμπεριληφθεί στην έκδοση της Μισθοδοσίας.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Η Μισθοδοσία εκδόθηκε, αλλά πρέπει να είμαστε απόλυτα ασφαλείς, πριν πάρει ο εργαζόμενος την απόδειξη στα χέρια του. Γι’ αυτό και πρέπει να ελεγχθεί.

ΕΚΔΟΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Όταν όλες οι αλλαγές έχουν ολοκληρωθεί, το σύστημα αυτόματα επιτρέπει την έκδοση της Μισθοδοσίας.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

1. Έλεγχος Ασφαλιστικών Ημερομισθίων

Ελέγχονται ανά εργαζόμενο τα ασφαλιστικά ημερομίσθια στον παρόντα μήνα, σε σύγκριση με τον προηγούμενο και αποκλίσεις μεγαλύτερες από ένα όριο επανελέγχονται.

2. Έλεγχος Αποδοχών

Ελέγχεται η διαφορά αποδοχών με βάση τον προηγούμενο μήνα και αποκλίσεις μεγαλύτερες από ένα όριο, επανελέγχονται.

3. Έλεγχος έκδοσης επιδόματος σε Παραιτήσεις – Απολύσεις

Κάθε παραίτηση ή απόλυση πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από την έκδοση επιδόματος. Γι’ αυτό γίνεται και ο συγκεκριμένος έλεγχος.

4. Έλεγχος υπολογισμού ποσού ασθένειας

Όταν έχει γίνει αλλαγή λόγω ασθένειας, σημαίνει ότι και η επιχείρηση οφείλει ένα ποσό. Για να μην ξεχαστεί ο υπολογισμός του, γίνεται έλεγχος.

5. Έλεγχος παρακράτησης ΦΜΥ

Η παρακράτηση, αφαιρεί λεφτά από την τσέπη του εργαζόμενου. Πρέπει, λοιπόν, να γίνεται έλεγχος εάν έπρεπε να γίνει η παρακράτηση και εάν ναι, αν η παρακράτηση είναι σωστή.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Η αποστολή της μισθοδοσίας γίνεται με όποιο τρόπο επιλέξει ο πελάτης, (μέσω courier, email), αλλά και με ένα μοναδικό τρόπο της CompuTax:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Έχοντας ασφαλή οικονομικά δεδομένα ως αποτελέσματα μήνα, έχουμε τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε την εικόνα της επιχείρησης με αριθμούς, να δούμε τα οικονομικά δεδομένα ως δείκτες και να πάρουμε πρόβλεψη για το τέλος του έτους. Όλα αυτά, θα είχαν τη μισή αξία, αν δεν τα βλέπατε κι εσείς.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Έχοντας κάνει πραγματικούς ελέγχους στο μήνα, έχουμε ασφαλή οικονομικά δεδομένα, σε μορφή ισοζυγίου και για τα Β και για τα Γ κατηγορίας
Βιβλία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οικονομικά Δεδομένα και Οικονομικοί Δείκτες, προκύπτουν από τα ασφαλή οικονομικά αποτελέσματα του μήνα. Τι γίνεται όμως μέχρι τότε; Η Οικονομική Ενημέρωση, καλύπτει ακριβώς αυτήν την ανάγκη: Σου δίνει τα αποτελέσματα, με βάση τα τελευταία καταχωρημένα παραστατικά.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Οι αριθμοί πάντα μιλάνε, αρκεί να τους έχεις ελεγμένους και στη σωστή μορφή. Αυτή η μορφή είναι οι Δείκτες, που σου μεταφράζουν την εικόνα της επιχείρησής σου.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Το διάβασμα και η ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων, η μετατροπή τους σε Δείκτες και η πρόβλεψη αποτελεσμάτων έτους, έχουν λόγο να υπάρχουν για να καθορίσουν την επιχειρηματική στρατηγική.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

Καταθέτοντας το ΦΠΑ και τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα στο κράτος, ουσιαστικά καταθέτουμε την εικόνα της επιχείρησής μας με αριθμούς. Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε κι εμείς την εικόνα αυτή και πιθανό να χρειάζεται να τη διορθώσουμε στο σωστό χρόνο.

ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ

Την τελευταία περίοδο βιώνουμε τη μεγαλύτερη επιβάρυνση σε ασφαλιστικές εισφορές και φόρους. Είναι προφανές ότι πρέπει να έχουμε την άμεση εικόνα του κόστους ασφαλιστικών εισφορών και φόρων για την επιχείρηση, με στόχο τη βελτιστοποίησή τους.

Επειδή όλες οι επιχειρήσεις δεν είναι ίδιες και δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες, επιλέξτε τη δραστηριότητά σας και πάρτε μια γεύση όσων σας περιγράψαμε πιο πάνω, στη μορφή που τα βλέπουν οι πελάτες της CompuTax, μέσω της πλατφόρμας CompuTax Net.

Εμπορικές Επιχειρήσεις

Φαρμακεία

Επιχειρήσεις Εκπαίδευσης

Ιατροί

Νομικές Υπηρεσίες

Πρακτορεία ΟΠΑΠ

Μαζί μας είστε ασφαλείς