ΥΠΟΙΚ: Νέα Μονάδα για διαφθορά & απάτη

«Δουλειά» πιάνουν οι «αδιάφθοροι» της νέας μονάδας εσωτερικού ελέγχου του υπουργείου Οικονομικών οι οποίοι θα ερευνούν υποθέσεις απάτης και διαφθοράς βάζοντας στο επίκεντρο τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο υπουργείο και τους εποπτευόμενους φορείς.

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα καθορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας της νέας μονάδας η οποία θα λογοδοτεί απευθείας στον υπουργό Οικονομικών και έχει ως στόχο τον εντοπισμό και την άμεση και αποτελεσματική διερεύνηση και εξιχνίαση υποθέσεων παράτυπης συμπεριφοράς, παραβίασης της ακεραιότητας και διαφθοράς, η οποία συντελείται με την εμπλοκή υπαλλήλων του υπουργείου, των εποπτευόμενων φορέων ή των Νομικών Προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, σε ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα.

Η απάτη (Fraud) και η διαφθορά (Corruption) μπαίνουν στο στόχαστρο της νέας μονάδας και όπως επισημαίνεται στην απόφαση Σταϊκούρα «οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων ή υπηρεσία/υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα ή φορείς, που χαρακτηρίζεται από δόλο, απόκρυψη ή κατάχρηση εμπιστοσύνης, σκόπιμη αλλοίωση των πραγματικών δεδομένων και/η σημαντικών πληροφοριών, με σκοπό την απόκτηση αθέμιτων ή παράνομων οικονομικών οφελών, χρημάτων, περιουσιακών στοιχείων ή παροχής υπηρεσιών, την αποφυγή πληρωμής ή την άρνηση παροχής υπηρεσίας ή τη διασφάλιση ατομικού ή επιχειρηματικού πλεονεκτήματος».

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου η απάτη και η διαφθορά «μπορεί να είναι εσωτερική, π.χ. να προέρχεται από το εσωτερικό του υπουργείου ή εξωτερική, π.χ. να αναμειγνύονται τρίτα πρόσωπα». Σε περίπτωση εντοπισμού ενδείξεων απάτης κατά τη διενέργεια ενός ελέγχου, η διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης δε διενεργείται από τους εσωτερικούς ελεγκτές στο πλαίσιο του εν λόγω ελεγκτικού τους έργου. Στην περίπτωση αυτή, οι εσωτερικοί ελεγκτές θέτουν υπόψη του υπουργού και του Προϊσταμένου της Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) τα στοιχεία περί απάτης που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων, προκειμένου να αναληφθούν οι προβλεπόμενες ενέργειες.

Επίσης, ο Κανονισμός προβλέπει, πως ο εσωτερικός έλεγχος ανατίθεται, κατά κύριο λόγο σε δύο εσωτερικούς ελεγκτές. Ένα μέλος της ομάδας ελέγχου ορίζεται ως Συντονιστής, και κατά προτεραιότητα προερχόμενος από κλάδο Οικονομικών Επιθεωρητών. Σε περιορισμένης έκτασης ελέγχους ή λόγω στενότητας προσωπικού της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου δύναται να οριστεί με εντολή ένας εσωτερικός ελεγκτής για την διενέργεια του ελέγχου.

Οι Ελεγκτές επιλέγονται με βασικά κριτήρια την εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο και τη γνώση του ελεγχόμενου συστήματος, ενώ, όποτε είναι απαραίτητο, μπορεί να ορίζεται εμπειρογνώμονας.