Υπερεργασία & Υπερωρία στο στόχαστρο του ΣΕΠΕ

Από τον Ιάκωβο Γκούμα 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της

CompuTax Α.Ε.

Ο Αθέμιτος Ανταγωνισμός και οι Κανόνες της Αγοράς

Με στόχο την Υπερεργασία και την Υπερωρία οι Επιτόπιοι Έλεγχοι του

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Είναι γνωστό, ότι ένα από τα μεγάλα θέματα της Αγοράς είναι ο Αθέμιτος Ανταγωνισμός. Ο Αθέμιτος Ανταγωνισμός που γεννάει, τόσο η Φοροαποφυγή, όσο και η Ανασφάλιστη Εργασία ή η Υποασφαλισμένη Εργασία. Η Εργασία  δηλαδή η 8ωρη ή 10ωρη και η ασφάλιση της ως 4ωρη.

Είναι γνωστό ότι οι Κανόνες της Αγοράς στην Απασχόληση από τα πρώτα χρόνια της Κρίσης, άλλαξαν  και άλλαξαν σημαντικά. Η προτεραιότητα των Εργαζομένων ήταν να βρουν δουλειά, ενώ η προτεραιότητα των Επιχειρήσεων δεν ήταν η Ασφάλιση ή τα Δικαιώματα των Εργαζομένων. Η ανασφάλιστη Εργασία τα πρώτα χρόνια ήταν έντονη, ενώ οι ελαστικές μορφές στην Ασφάλιση πολύ περισσότερες από την πραγματικότητα της Απασχόλησης. Δίκαιο ή Άδικο πολύ μικρή σημασία είχε…  Η Αγωνία της επιβίωσης, ένθεν και ένθεν δημιούργησε νέες συνθήκες αλλά και μεγάλη ένταση στο θέμα του Αθέμιτου Ανταγωνισμού.

Σαν βασικός κανόνας επιβίωσης επιλέχθηκε από την πλειοψηφία της Αγοράς, η χαμηλότερη τιμή πώλησης του προϊόντος, με βασικό σκεπτικό, πόσο μπορεί να πληρώσει. Οι καταναλωτές Αγαθών και Υπηρεσιών, επέλεγαν “προμηθευτή” με κυρίαρχη προτεραιότητα την τιμή, για να μην πω με μοναδική προτεραιότητα. Κανείς ή αν θέλετε ελάχιστες επιχειρήσεις ασχολήθηκαν για το αν μπορούν να παράγουν περισσότερο αλλάζοντας τις διαδικασίες τους, ή να αποκτήσουν αυτοματισμούς ή να αυξήσουν την παραγωγικότητα των συνεργατών τους με κίνητρα, έστω και αν δεν ήταν Οικονομικά…

Αυτή λοιπόν την πραγματικότητα, ήρθε να βάλει σε τάξη, ο Νόμος με το πρόστιμο των 10.500 ευρώ για την Ανασφάλιστη Εργασία, χωρίς κουβέντες, επιτροπές ή διαδικασίες “θεραπείας”…

Απλά η λογική των επιτόπιων Ελέγχων απέδωσε καρπούς διότι ήταν έντονη, συνεχής και συνεπής.

Ο λόγος που έγινε αυτό  δεν ήταν η προστασία των Επιχειρήσεων από τον Αθέμιτο Ανταγωνισμό, αλλά η προστασία των Ανασφάλιστων Εργαζομένων από τον Παραβάτη Επιχειρηματία… Αυτή όμως η προστασία των Εργαζομένων, είχε και σαν αποτέλεσμα τον σημαντικό  Έλεγχο του Αθέμιτου Ανταγωνισμού.

Σήμερα λοιπόν που μιλάμε, το θέμα των Ανασφάλιστων Εργαζομένων, σχεδόν έχει εκλείψει, με την Υποασφάλιση τους τουλάχιστον, αλλά όπως είναι αντιληπτό αυτό συνεχίζει να δημιουργεί συνθήκες Αθέμιτου Ανταγωνισμού…

Οι Επιτόπιοι λοιπόν Έλεγχοι, συνεχίζουν για να καταπολεμήσουν την  ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ  για την Υποασφάλιση της Κανονικής Εργασίας , και την ΜΗ Ασφάλιση της ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΊΑΣ και της ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ…

Η Υποασφάλιση της Κανονικής Εργασίας, αναφέρεται σε όσους απασχολούνται με πλήρη Απασχόληση, αλλά δηλώνονται στο ΙΚΑ ως Υποαπασχολούμενοι, δηλαδή ότι δουλεύουν 4ωρο ή 5ωρο ή και λιγότερο, πιθανά μάλιστα και όχι κάθε ημέρα της Εβδομάδας.

Το θέμα δεν είναι ούτε απλό, ούτε εύκολο, αλλά και εδώ οφείλουμε να τοποθετηθούμε… Θα δουλέψουμε με κανόνες ή ότι βρέξει ας κατεβάσει;

Το Ερώτημα είναι Φιλοσοφικό και όχι πραγματικό… Γιατί Αγορές  χωρίς Κανόνες, νοιώσαμε στο πετσί μας, που οδηγούν την Οικονομία μίας Χώρας και τους Πολίτες της.

Θα έλεγα μάλιστα ότι αν μετρήσουμε το κόστος των Ασφαλιστικών Εισφορών που δεν πληρώνουμε, σε σχέση με το επιπλέον κόστος του Φόρου και των Εισφορών του ΕΦΚΑ που πληρώνει ο Επιχειρηματίας επιπλέον, τότε νομίζω ότι πρέπει να αναθεωρήσουν τον τρόπο προσέγγισης του θέματος… Είναι τελείως διαφορετικό θέμα να προσπαθήσεις να κάνεις περισσότερο παραγωγικούς τους εργαζόμενους – συνεργάτες σου και τελείως άλλο να τους ζητάς να συνομολογήσουν σε κάτι που είναι εις βάρος τους.

Οι Έλεγχοι του Σώματος των Επιθεωρητών Εργασίας πλέον, με όπλο τον πίνακα Προσωπικού και όλες τις αλλαγές που πρέπει να είναι ηλεκτρονικά ενημερωμένες, θα συνεχίσουν τους Επιτόπιους Ελέγχους διότι γνωρίζουν ότι υπάρχει μειωμένη Ασφάλιση και η προηγούμενη επιτυχία τους με την Ανασφάλιστη Εργασία τους έχει δώσει εμπειρία και Αυτοπεποίθηση. Το πρόστιμο από 1.500 ευρώ έως 7.500 ευρώ ανά εργαζόμενο είναι πολύ βαρύ για την Επιχείρηση.

Τέλος, το θέμα με την ΜΗ Ασφάλιση της Υπερεργασίας και της Υπερωρίας κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι τελείως διαφορετικό από τα προηγούμενα.  Εμπλέκει πολλά μέρη και με διαφορετικά θέματα. Για να ξέρουμε γιατί μιλάμε βέβαια, η Υπερεργασία ξεκινάει ένα λεπτό μετά το 8ωρο. Δηλαδή θα βάλεις πρόστιμο στην Επιχείρηση, γιατί ο εργαζόμενος θα παραμείνει 15 ή 30 λεπτά περισσότερο στην επιχείρηση… Για Απόφαση που πήρε ο ίδιος, γιατί ο ίδιος μπορεί να καθυστέρησε λίγο το πρωί και από ευσυνειδησία και επαγγελματισμό το κάλυψε; Θα μπορούσα να γράψω πολλά και διάφορα, αλλά νομίζω ότι καταλάβατε το νόημα… Ελπίζω ότι η Διοίκηση του ΣΕΠΕ, θα αντιληφθεί την πραγματικότητα και θα δώσει στους Ελεγκτές τις σωστές κατευθυντήριες γραμμές.

Οι  Διαδικασίες Αναγγελίας για την Υπερεργασία και τις Υπερωρίες από 01/09/2018, όπως και τις Αλλαγές στο ωράριο εργασίας, με το ελάχιστο πρόστιμο ανά Εργαζόμενο να ξεκινά από 1.500 ευρώ, θα πρέπει να αντιμετωπισθούν σύμφωνα με την πραγματικότητα και την κατεύθυνση της Αγοράς.

Θα προσθέσω κλείνοντας ότι, πρέπει σιγά σιγά, να βρούμε τον δρόμο που επιλέξαμε…

Να είμαστε δηλαδή, μία Ευρωπαϊκή Χώρα, στην οποία οι Κανόνες και οι Διαδικασίες, δεν αφορούν κάποιους άλλους αλλά εμάς, του Πολίτες αυτής της Χώρας, αλλά και οι Ελεγκτές της Δημόσιας Διοίκησης δεν εφαρμόζουν τον Νόμο με την Εξουσία που έχουν για να κλείσουν την Επιχείρηση…

Σας εύχομαι Καλή Συνέχεια χωρίς προβλήματα και προστίμα…