Τροπολογία περί εξ΄αποστάσεως εργασίας

Ο Νόμος για την εξ αποστάσεως εργασία ψηφίστηκε.

Ουσιαστικά έχουμε ένα νόμο που υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να πάρουν μέτρα κατά της μετάδοσης του ιού COVID -19.

Υποχρεούνται λοιπόν οι επιχειρήσεις να εφαρμόσουν την εξ αποστάσεως εργασία για το 40% του προσωπικού εάν μπορούν και έχουν την δυνατότητα να την παρέχουν.

Συνεπώς δεν είστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσετε την εξ αποστάσεως εργασία για το 40% του συνόλου του προσωπικού σας, αλλά για το 40% των εργαζομένων που μπορούν να εφαρμόσουν την εξ αποστάσεως εργασία και στους οποίους εσείς σαν εργοδότης παρέχετε τις προϋποθέσεις.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ :

Έστω επιχείρηση που έχει 10 εργαζομένους.

Από τους 10 εργαζομένους, αυτοί που μπορούν να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία είναι 5.

Άρα είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε το συγκεκριμένο μέτρο, σε τουλάχιστον 2 εργαζομένους.

Προφανώς εσείς γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα την επιχείρησή σας και τις δυνατότητες εφαρμογής της εξ αποστάσεως εργασίας.

Το πρόστιμο σε περίπτωση ελέγχου και διαπίστωσης παραβάσεως του παραπάνω είναι 3.000€

Η δήλωση των εργαζομένων στην ΕΡΓΑΝΗ θα πρέπει να γίνει εντός 24 ωρών.

Η συγκεκριμένη διάταξη, θα είναι εν ισχύ έως και τις 4 Οκτωβρίου 2020.

Τέλος να σημειώσουμε ότι ο συγκεκριμένος νόμος προβλέπει την διευκόλυνση της προσέλευσης και αποχωρήσεις των εργαζομένων.

Υπάρχει η δυνατότητα να προσέρχονται στην εργασία κατά ομάδες, ανά μισή ώρα εντός δύο ωρών. Αντίστοιχα θα προσαρμόζεται και η ώρα αποχώρησης. Να σημειωθεί ότι η προσέλευση και αποχώρηση του προσωπικού, δεν υπάρχει υποχρέωση να δηλωθεί.