Ταμειακές μηχανές: Σε τρία στάδια η απόσυρση

ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Απόσυρση και αντικατάσταση ταμειακών

Σταδιακά σε τρεις φάσεις και ανάλογα με το εάν οι επιχειρήσεις έχουν πληγεί ή όχι από την πανδημία καθώς και το ύψος τους τζίρου τους θα γίνει η απόσυρση και η αντικατάσταση όλων των ταμειακών μηχανών παλαιού τύπου με νέας τεχνολογίας που θα συνδέονται online με το Taxis. Στόχος του οικονομικού επιτελείου η διασύνδεση 500.000 ταμειακών μηχανών με τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ που αποτελεί μια από τις βασικές μεταρρυθμίσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης στο φορολογικό πεδίο.

Από τις 31 Αυγούστου έως και τις 31 Οκτωβρίου 2021 οι επιχειρήσεις που διαθέτουν ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς υποχρεούνται:

–              να αποσύρουν με οριστική παύση παλαιούς φορολογικούς μηχανισμούς και παλιές ταμειακές που δεν έχουν τη δυνατότητα αναβάθμισης και αντικατάσταση με νέας τεχνολογίας

–              να γίνει αναβάθμιση σε όσες δεν εκτυπώνουν αποδείξεις με ενσωματωμένο το QR Code ταυτοποίησης του φορολογικού μηχανισμού και της απόδειξης,

–              να διασυνδεθούν, ώστε να διαβιβάζουν τις συναλλαγές τους ανά συναλλαγή σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Το νέο χρονοδιάγραμμα απόσυρσης – αναβάθμισης που καθόρισαν το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ταμειακές μηχανές και ανάλογα εάν αυτές έχουν πληγεί ή όχι από την πανδημία προβλέπει τα εξής:

1.            Επιχειρήσεις που δεν εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ λόγω COVID-19 σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης και το φορολογικό έτος 2019 είχαν ακαθάριστα έσοδα πάνω από 100.000 ευρώ. Η απόσυρση από τη χρήση αυτών των τύπων Φ.Η.Μ., ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την 31 Αυγούστου 2021.

2.            Επιχειρήσεις που δεν εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ λόγω COVID-19 σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης και το φορολογικό έτος 2019 είχαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 100.000 ευρώ. Η απόσυρση από τη χρήση αυτών των τύπων Φ.Η.Μ., ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2021.

3.            Για όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις η απόσυρση των παλαιού τύπου ταμειακών μηχανών ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2021.

Καταργούνται οι συγκεντρωτικές καταστάσεις

Η  διασύνδεση των ταμειακών μηχανών και η καθολική ένταξη στην πλατφόρμα myDATA θα απαλλάξει οριστικά τις επιχειρήσεις από την υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών, αρχής γενομένης από το 2021.

Τα πρόστιμα

Οι επιχειρήσεις που δεν θα αντικαταστήσουν τις ταμειακές μηχανές με νέου τύπου θα βρεθούν αντιμέτωπες με τα πρόστιμα που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 4174/2013. Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται πρόστιμα που φτάνουν στο 15% των εσόδων της επιχείρησης για κάθε έτος, όπου διαπιστώνεται παράβαση, με ελάχιστο ποσό ανά έτος τα 10.000 ευρώ για απλογραφικά και 30.000 ευρώ για διπλογραφικά βιβλία. Μάλιστα, εάν δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση τα τρία τελευταία χρόνια, το πρόστιμο είναι κατ΄ ελάχιστον 30.000 και 50.000 ευρώ αντίστοιχα για τα απλογραφικά και τα διπλογραφικά βιβλία.