Παναγιώτης Κλήμης

Από τους στενότερους συνεργάτες του Ιάκωβου Γκούμα, για περισσότερα από 20 χρόνια, μαζί οραματίστηκαν και έκαναν πράξη το πέρασμα της CompuTax στη νέα εποχή της πραγματικά μηχανογραφημένης Λογιστικής. Σχεδίασαν και υλοποίησαν πρωτότυπα και μοναδικά εργαλεία μηχανογράφησης, όπως το CRM Cyclopas, την εφαρμογή διαχείρισης Kassandra και φυσικά τη Διαδικτυακή Πλατφόρμα CompuTax – Net και συνεχίζει να ηγείται του Τμήματος Μηχανογράφησης της εταιρείας, ανοίγοντας συνεχώς καινοτόμους δρόμους, μαζί με την ομάδα του.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-9246030
Email: pklimis@computax.gr