Μιλένα Σπανού

Συνιδρύτρια της CompuTax και συνοδοιπόρος στο στήσιμό της. Με προϋπηρεσία σχεδόν στο σύνολο των τμημάτων της εταιρείας, σήμερα έχει την Οικονομική Διεύθυνση, ισορροπώντας με μοναδικό τρόπο τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, με τις ανάγκες μιας συνεχώς αναπτυσσόμενης επιχείρησης, όπως η CompuTax.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-9246030
Email: mspanou@computax.gr