Κωνσταντίνος Κλήμης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-9246030
Email: kklimis@computax.gr