Σε ελεγκτικό κλοιό τα ακίνητα τύπου Airbnb

Τι αποκάλυψαν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ το 2022

Τον κλοιό γύρω από τους φορολογούμενους που εισπράττουν εισοδήματα από την εκμίσθωση ακινήτων τύπου Airbnb σφίγγει ο φοροελεγκτικός μηχανισμός μετά τους 73.258 ιδιοκτήτες ακινήτων που πιάστηκαν το 2022 από την ΑΑΔΕ να κρύβουν εισοδήματα συνολικού ύψους 102 εκατ. ευρώ.

Μετά τα email που τους έστειλε η ΑΑΔΕ οι «ξεχασιάρηδες» φορολογούμενοι αναγκάστηκαν να συμμορφωθούν υποβάλλοντας τροποποιητικές δηλώσεις στην Εφορία με τα πραγματικά εισοδήματα από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα ενώ για 14.736 καταχωρήσεις ακινήτων που δεν είχαν Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) ή ο ΑΜΑ που αναγραφόταν ηλεκτρονικά δεν ήταν έγκυρος η ΑΑΔΕ ζήτησε από τις πλατφόρμες Airbnb, Booking.com και VRBO την απενεργοποίηση τους.

Η ΑΑΔΕ δρομολογεί μπαράζ διασταυρώσεων και ελέγχων για να εντοπίσει φορολογούμενους και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην βραχυχρόνια μίσθωση κατοικιών κρύβοντας από την Εφορία τα εισοδήματα που αποκτούν.

Σε πρώτη φάση, η ΑΑΔΕ βάζει στο «μάτι» ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων τύπου Airbnb που δεν έχουν δηλώσει τον Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων όπου γίνονται οι κρατήσεις των ακινήτων ή έχουν δηλώσει λανθασμένα στοιχεία για τα ακίνητά τους. Όσοι δεν συμμορφωθούν και δεν σπεύσουν να δηλώσουν στις πλατφόρμες τον Αριθμό Μητρώου του Ακινήτου ή δεν διορθώσουν λάθη και παραλείψεις εκτός από το πρόστιμο των 5.000 ευρώ που θα πληρώσουν θα δουν το ακίνητό τους να «κατεβαίνει» από τις πλατφόρμες.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει φορολογικός έλεγχος στα εισοδήματα που θα έχουν δηλώσει οι ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η ΑΑΔΕ θα διασταυρώσει τα στοιχεία που έχουν στείλει οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, με τις οποίες έχει υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας, με τα εισοδήματα που έχουν εμφανίσει στις φορολογικές δηλώσεις οι φορολογούμενοι.

Διασταυρώσεις

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ μετά από διασταυρώσεις που έχουν πραγματοποιήσει διαπίστωσαν ότι πολλά ακίνητα αναρτήθηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς εμφανή αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.) Βραχυχρόνιας Διαμονής ή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (Μ.Α.Γ.) Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις παρά τις συνεχείς οχλήσεις δεν είχε αναγραφεί ο Αριθμός Μητρώου Ακινήτου από το 2018, χρονιά που έγινε υποχρεωτική η δήλωση ΑΜΑ.

Το πρόστιμο των 5.000 ευρώ

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, το πρόστιμο των 5.000 ευρώ επιβάλλεται στις εξής περιπτώσεις:

Παράλειψη εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».

Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής.

Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (ΜΑΓ) στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής, από τους «Διαχειριστές» για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».

Το πρόστιμο επιβάλλεται στον «Διαχειριστή» και σε περίπτωση που δεν προκύπτει ότι ο «Διαχειριστής» είναι υπεκμισθωτής ή τρίτος, το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του κύριου ή του επικαρπωτή του ακινήτου. Από τη διαπίστωση της παράβασης, ο «Διαχειριστής» υποχρεούται εντός 15 ημερολογιακών ημερών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης. Εάν διαπιστωθεί διάπραξη της ίδιας παράβασης για δεύτερη φορά εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου και εφόσον έχει παρέλθει το 15ήμερο ως προθεσμία για την ολοκλήρωση των ενεργειών συμμόρφωσης του «Διαχειριστή», το πρόστιμο επιβάλλεται στο διπλάσιο και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.