Ρύθμιση Οφειλών

OUT OF COURT WORKOUT (OCW) – ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Ο Νόμος 4738/2020, δημιουργεί ένα πλαίσιο ρύθμισης συνολικών οφειλών των επιχειρήσεων με τους πιστωτές τους, θεσμικούς και μη. Με ιδιαίτερου είδους γραφειοκρατία, μελέτη βιωσιμότητας, αξία ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων, εμπλοκή συνοφειλετών και εγγυητών και πρόταση αποπληρωμής οφειλών, επιχειρείται να βοηθηθεί, αυστηρά, η βιώσιμη επιχείρηση.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ

Στηριζόμενοι στο όνομά μας και στη σημαντική θέση που έχουμε στην αγορά, επεξεργαζόμαστε και προτείνουμε λύσεις αναφορικά με δάνεια κάθε μορφής και επιχειρούμε τις καλύτερες συμβιβαστικές λύσεις, προς όφελος του οφειλέτη. Είναι προφανές, ότι σε αυτήν την κατεύθυνση, αξιοποιούμε την εμπειρία μας και τις γνωριμίες μας στην αγορά.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ

Γνωρίζοντας τις διατάξεις των νόμων που δίνουν τη δυνατότητα ρύθμισης για οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, επεξεργαζόμαστε όλα τα δεδομένα, για να πετύχουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις.

Μαζί μας είστε ασφαλείς