“Μαζί το Σαββατοκύριακο”: Τί περιμένει τους φορολογούμενους τη Νέα Χρονιά

Στην εκπομπή της Δημόσιας Τηλεόρασης “Μαζί το Σαββατοκύριακο”, την Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018, ο Ιάκωβος Γκούμας αναφέρθηκε καταρχήν στον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό, λέγοντας ότι τα περισσότερα πρακτικά θέματα έχουν επιλυθεί. Επομένως έχει φτάσει η ώρα,να φανεί η πραγματικότητα, δηλαδή κατά πόσο το Δημόσιο μπορεί να ανταποκριθεί και να προχωρήσουν οι αιτήσεις, καθώς και αν οι προτάσεις που θα γίνουν μπορούν να εξυπηρετηθούν στην πράξη από τους οφειλέτες, ή αν θα είναι αποκλειστικά προς όφελος των πιστωτών. Οι αιτήσεις είναι ήδη πολλές, άρα το Δημόσιο θα πρέπει να τοποθετηθεί με ταχύτητα.

Τα πρώτα δείγματα που έχουμε ωστόσο, με τις αντιπροτάσεις των πιστωτών, δεν είναι ενθαρρυντικά, ακόμη και όταν ο μόνος πιστωτής είναι το Δημόσιο. Άρα, χρειάζεται να βρεθεί η σωστή αναλογία. Διαπραγμάτευση δε μπορεί να θεωρείται μια τετελεσμένη πρόταση, που ή κανείς τη δέχεται, ή τίποτα. Κι επειδή ο τρόπος που θα διεξάγεται η διαπραγμάτευση διαμορφώνεται τώρα, που έχουν λυθεί τα βασικά προβλήματα του Νόμου, είναι η ώρα να λυθεί και το θέμα της διαπραγμάτευσης.

Στο σημείο αυτό, ο κος Γκούμας, τόνισε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης που εμφανίζεται στην οικονομία, δεν αφορά όλες τις επιχειρήσεις, αλλά αυτές που είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του αύριο. Δηλαδή, όσες είναι πιο σύγχρονες και πιο οργανωμένες. Είναι επομένως βέβαιο, ότι ένας αριθμός των επιχειρήσεων που υπάρχουν σήμερα, δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν. Σημασία έχει αυτό να γίνει όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα, τόσο για τους εργοδότες, όσο και  για τους εργαζόμενους.

Αναφορικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις που αθροίζονται στο τέλος του έτους, επισημάνθηκε ότι το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι οι τρέχουσες υποχρεώσεις μπορούν να ρυθμιστούν σε 12 δόσεις. Αυτό σημαίνει ότι αν μαζί με τις τρέχουσες υποχρεώσεις, έχει κανείς και προηγούμενες οφειλές, δεν είναι εύκολο να εξυπηρετηθούν. Αυτό, λοιπόν, που ζητά ο κόσμος είναι περισσότερες δόσεις, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί. Κάτι, λοιπόν, που περιμένουμε μέσα στη νέα χρονιά, είναι ακριβώς η αποπληρωμή των υποχρεώσεων σε περισσότερες δόσεις.

Επίσης, περιμένουμε την ένταξη σε έως 120 δόσεις, όσων δεν εντάσσονται στον Εξωδικαστικό, δηλαδή μισθωτούς, συνταξιούχους και κλεισμένες επιχειρήσεις, κάτι που λογικά θα εφαρμοστεί έως το Μάρτιο με Απρίλιο του 2019. Έχουμε και τη δήλωση της Υπουργού Εργασίας, κας Αχτσιόγλου, σύμφωνα με την οποία θα υπάρξει και Ρύθμιση των Ασφαλιστικών Εισφορών, ανεξάρτητα από άλλες οφειλές, καθώς και μια ανάλογη ρύθμιση για το Δημόσιο. Όλα τα παραπάνω δείχνουν τη διάθεση να αντιμετωπιστεί το θέμα των οφειλών συνολικά μέσα στη νέα χρονιά.

Με αυτά τα δεδομένα, καθώς και με το γεγονός της μείωσης κατά 7% του ΕΦΚΑ των εργοδοτών, υπάρχει η ελπίδα ότι θα υπάρξει μια καλύτερη εικόνα για το 2019.

Ένα τελευταίο σημείο στο οποίο δόθηκε έμφαση, είναι η αλλαγή στη λογική των ελέγχων της ΑΑΔΕ εντός του 2019. Αυτό που έχει σημασία να θυμόμαστε για το θέμα των Ελέγχων, είναι ότι ο έλεγχος των Τραπεζικών Λογαριασμών, αποτελεί τον κύριο μοχλό σε αυτήν την κατεύθυνση. Δεν έχει επομένως σημασία για την ΑΑΔΕ το είδος της δραστηριότητας, αλλά το τι υπάρχει στις Τραπεζικές Καταθέσεις. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα, ώστε να μη βρεθεί κανείς εκτεθειμένος, από κινήσεις της καθημερινότητας που στο παρελθόν δεν ελέγχονταν.