Πρόσληψη για πρώτη φορά: Η Διαδικασία

Πρόκειται να απασχολήσει προσωπικό η επιχείρησή σας για πρώτη φορά;

Παρακάτω θα βρείτε μια σύντομη ενημέρωση για τα βασικά σημεία που αξίζει να γνωρίζετε.

 • Διαδικασία απογραφής

Αρχικά, να αναφέρουμε ότι εφόσον η επιχείρηση θα προσλάβει μισθωτούς για πρώτη φορά, είναι αναγκαίο να ακολουθηθεί η τυπική διαδικασία απογραφής στο ΙΚΑ.

 • Σε περίπτωση που πρόκειται για Ατομική Επιχείρηση, πλέον, η απογραφή γίνεται Άμεσα και Ηλεκτρονικά.

 

 • Εάν έχετε Εταιρεία, οποιασδήποτε νομικής μορφής, τότε θα χρειαστεί να δρομολογηθεί επίσκεψη στο ΙΚΑ της περιοχής σας για την περάτωση της απαιτούμενης γραφειοκρατίας.
Τα έγγραφα που προσκομίζονται στην υπηρεσία είναι τα εξής:
–          Μια εξουσιοδότηση επικυρωμένη για την εκπροσώπησή σας.
–          Το καταστατικό της επιχείρησης
–          Την εικόνα έναρξης από την εφορία
–          Φωτοτυπία Ταυτότητας  (μπρος – πίσω) των μελών της επιχείρησης.

 

 • Τεχνικός Ασφαλείας

Τόσο στην Ατομική Επιχείρηση όσο και στις Εταιρείες προϋπόθεση για την έναρξη μισθοδοσίας είναι να διαθέτετε Τεχνικό Ασφαλείας!!!

 

 • Στοιχεία Εργαζομένου

Επίσης, θα πρέπει να συγκεντρώσετε τα πλήρη στοιχεία του ατόμου που θα προσλάβετε, διότι κατά την ημέρα της απογράφης στο ΙΚΑ  πραγματοποιείται ταυτόχρονα και η πρόσληψη του εργαζόμενου.

Τι χρειάζεται για να προσλάβω εργαζόμενο/ -η;

 • Ονοματεπώνυμο
 • Όνομα Μητρός και Πατρός
 • ΑΔΤ / Διαβατηρίου
 • ΑΜΚΑ και ΑΜΕ
 • ΑΦΜ
 • Αναλυτικό πρόγραμμα εργασίας (ημέρες και ώρες απασχόλησης με ακρίβεια)
 • Διευκρίνιση είδους συμβάσης (ορισμένου ή αορίστου χρόνου)

 

 

Για εργαζόμενους αλλοδαπής καταγωγής είναι υποχρεωτικό να έχουν σε ισχύ άδεια διαμονής/ εργασίας στη χώρα.

 

 • Πρόσληψη σε συγγενή Πρώτου Βαθμού

 

Τι πρέπει να προσέξουμε σε προσλήψεις Πρώτου Βαθμού συγγένειας;

 

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι Πρώτου Βαθμού Συγγένειας θεωρούνται οι εξ αίματος συγγενείς, δηλαδή οι γονείς, τα παιδία και οι σύζυγοι.

 

 • Στις Ατομικές Επιχειρήσεις μόνο υπάρχει η δυνατότητα να μην ασφαλιστούν καθόλου. Εάν όμως αποφασιστεί να γίνει η πρόσληψή τους, τότε υποχρεωτικά στην ατομική θα εργάζονται με πλήρη απασχόληση (40 ώρες την εβδομάδα).

 

 • Στις εταιρείες, αντίθετα, δεν υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Υποχρεούνται μεν να προσληφθούν, αλλά μπορούν να εργάζονται και με πλήρη και με μερική απασχόληση.