Πρόγραμμα “Γέφυρα”

Δελτίο Φορολογικών Φαινομένων

Εβδομάδα 35η

Αναφορικά με το Πρόγραμμα Επιδότησης Δανείων “Γέφυρα”, παίρνουν δραστικές πρωτοβουλίες οι διοικήσεις των Τραπεζών, με στόχο να διευκολύνουν τόσο τους πελάτες τους αλλά και να ανακόψουν ένα νέο ορατό κύμα κόκκινων δανείων.

Το ποσοστό επιδότησης, μπορεί να ανέλθει έως και στο 90% της δόσης του δανείου τους για τους πρώτους τρεις μήνες, ενώ στη συνέχεια μειώνεται σταδιακά.

Αφορά φυσικά πρόσωπα με ενήμερα και μη ενήμερα στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια που έχουν ως εμπράγματη εξασφάλιση την κύρια κατοικία τους, πλήττονται οικονομικά από την πανδημία και έχουν κάνει χρήση των έκτακτων μέτρων οικονομικής στήριξης. Το ποσοστό και το ανώτατο ποσό επιδότησης, καθώς και τα βαστκά κριτήρια συμμετοχής στο Πρόγραμμα εξαρτώνται από την κατηγορία επιδότησης στην οποία κατατάσσεται ο κάθε δικαιούχος.