Περιουσιολόγιο και Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στην ΕΡΤ 20/1/2019

Ενημέρωση για το Περιουσιολόγιο και την Ηλεκτρονική Τιμολόγιση

Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019, στην εκπομπή της Δημόσιας Τηλεόρασης, “Μαζί το Σαββατοκύριακο”, ο Ιάκωβος Γκούμας, αναφέρθηκε καταρχήν στις χωριστές Φορολογικές Δηλώσεις των συζύγων, που ξεκινούν να εφαρμόζονται από φέτος. Έτσι, έως 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της σχετικής αίτησης για χωριστή Φορολογική Δήλωση. Επίσης, διευκρινίστηκε ότι η εκκαθάριση των δηλώσεων θα γίνει ξεχωριστά ακόμα και για τα ζευγάρια που θα υποβάλλουν από κοινού Ε1.

Το επόμενο θέμα που συζητήθηκε, αφορούσε στην Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, η οποία γίνεται υποχρεωτική για όλους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, τα χειρόγραφα παραστατικά καταργούνται και ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο, θα φτάνουν στην ΑΑΔΕ τα τιμολόγια και οι αποδείξεις. Όλα τα παραπάνω, εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο αλλαγής της διαδικασίας των ελέγχων. Έτσι, στην κατεύθυνση της μείωσης των φορολογικών συντελεστών, εντείνεται η προσπάθεια του κράτους να ελέγξει τη φοροδιαφυγή, εφαρμόζοντας την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Επισημάνθηκε ωστόσο ότι είναι σημαντικό τα στοιχεία που θα φτάνουν στην ΑΑΔΕ να υπόκεινται σε επεξεργασία και το κράτος να αξιοποιεί την πληροφόρηση που θα έχει.

Με την ηλεκτρονική τιμολόγηση, τα στοιχεία που θα αποστέλλονται στην ΑΑΔΕ, είναι:

  • Αριθμός Παραστατικού
  • Ώρα έκδοσης
  • ΦΠΑ
  • Ημερομηνία
  • Καθαρή Αξία
  • Παρακρατούμενεος Φόρος

Τα πλεονεκτήματα του μέτρου είναι:

  • Η εξάλειψη των καταχωρητικών λαθών που εγκυμονούν κινδύνους σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου.
  • Η δυνατότητα χρηματοδότησης των τιμολογίων που έχουν γίνει αποδεκτά.
  • Ο μηδενισμός του κόστους εκτύπωσης, αποστολής και αρχειοθέτησης.

Το μεγαλύτερο, ωστόσο, πλεονέκτημα συνίσταται στον τρόπο των ελέγχων, αλλά και στην κατάργηση της διαδικασίας κατάθεσης συγκεντρβτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών.

Το επόμενο βήμα, μετά την ηλεκτρονική τιμολόγηση, αφορά  στα πρόσθετα, ηλεκτρονικά βιβλία. Μέχρι πριν από κάποια χρόνια, υπήρχαν πρόσθετα χειρόγραφα βιβλία σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, όπως γιατροί (Βιβλίο Ασθενών), εκπαίδευση (Μαθητολόγιο) κλπ. Τα Βιβλία αυτά, ουσιαστικά κατέγραφαν τα στοιχεία του πελάτη όταν του προσφερόταν μια υπηρεσία και στη συνέχεια η πράξη αυτή συνδεόταν με την έκδοση ή όχι της απόδειξης.

Η επαναφορά τους και μάλιστα ηλεκτρονικά, προφανώς δείχνει την πρόθεση να περάσει η αγορά σε άλλο επίπεδο ελέγχου.

Τέλος, συζητήθηκε το θέμα του Περιουσιολογίου, το οποίο βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για την εφαρμογή του. Η λογική του Περιουσιολογίου, συνοψίζεται στη φράση: “ό, τι δεν δηλώνεται, κατάσχεται”. Έτσι, θα πρέπει να δηλώνονται τα εξής:

  • Ακίνητα, οχήματα, μετρητά, χρυσός, μετοχές, εταιρικά μερίδια σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, τραπεζικοί λογαριασμοί κλπ.

Αυτό σημαίνει ότι το σύνολο της περιουσίας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, καταγράφεται για πρώτη φορά με κάθε λεπτομέρεια και θα βρίσκεται στη διάθεση του κράτους, για να αξιοποιήσει την πληροφορία όπως νομίζει.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το video της εκπομπής, εδώ:

Η COMPUTAX ΣΤΗΝ TV