Περί του Νέου Φορολογικού Νόμου

Από τον Ιάκωβο Γκούμα 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της

CompuTax Α.Ε.

Εξαγγέλθηκε Προεκλογικά, κατατέθηκε στον κοινωνικό διάλογο, συζητήθηκε, ψηφίστηκε, απέκτησε «ονοματεπώνυμο» και Δημοσιεύτηκε: Είναι ο νέος Φορολογικός Νόμος 4646/19…

Μετά από πολλά χρόνια, έχουμε Νόμο ο οποίος ξεκινάει από το σήμερα, πριμοδοτώντας την Φορολογία  των Νομικών  προσώπων, και με το θέμα της προκαταβολής του Φόρου και με τα ποσοστά Φορολογίας του Αποτελέσματος και με τον Φόρο των Μερισμάτων.

Μία στάση εδώ: ποιες είναι λοιπόν αυτές οι Εταιρείες, αυτά τα Νομικά Πρόσωπα, τα οποία πριμοδοτούνται; Είναι οι τεράστιες Πολυεθνικές; Είναι εταιρείες «θηρία», οι οποίες «κλέβουν» τον εθνικό πλούτο;

Θα σας απογοητεύσω… Η Ελλάδα δεν έχει μεγάλες εταιρείες, με ελάχιστες Εξαιρέσεις… Σε ποσοστό 99.8 %, τα Νομικά Πρόσωπα, είναι μικρές εταιρείες για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα, για να μην πω πολύ μικρές και στεναχωριόμαστε…

Συνεχίζοντας λοιπόν, έχουμε για το 2020, για τα φυσικά πρόσωπα νέο κλιμάκιο φορολογίας εισοδήματος, με ποσοστό φόρου 9% έως τα πρώτα 10.000 ευρώ, που μειώνει τον φόρο κατά 1300 ευρώ σε όλους και φυσικά την προκαταβολή του επόμενου έτους. Αν και κάποιοι ακόμα ψάχνουν την Μεσαία τάξη, να τους πω ότι οι μειώσεις και στην κλίμακα των Φυσικών προσώπων, αλλά και στην μείωση στα Νομικά Πρόσωπα την αφορούν απολύτως…

Εκτός όμως από τις μειώσεις στην Φορολογία Εισοδήματος, έχουμε και κίνητρα για την ανακαίνιση των κατοικιών μας, ως Φυσικά Πρόσωπα, με μείωση του φόρου έως και 40% σε βάθος 4ετίας, για τις Υπηρεσίες που θα λάβουμε για την ανακαίνιση αυτή…

Προσέχουμε ότι τα ενοίκια τα πληρώνουμε από 1/1/20, στην Τράπεζα και έχουμε Νέες Δαπάνες που εκπίπτουν από τα Βιβλία μας και είναι χρήσιμο να τις εκμεταλλευτούμε…

Ο Νόμος λοιπόν θέλει να δώσει ένα Αναπτυξιακό «χρώμα», μία νέα ψυχολογία, έναν αέρα στην πραγματική Οικονομία… Το  θέμα είναι αν εμείς οι πολλοί, οι Μικρομεσαίοι, που δημιουργούμε αυτό το κλίμα, το αντιλαμβανόμαστε κάπως έτσι…

Ίδωμεν. Όλα τα πράγματα θέλουν τον χρόνο τους…

Με τις καλύτερες Ευχές μου, παραμένουμε στις επάλξεις για να σας στηρίζουμε και σας ενημερώνουμε, Ψύχραιμα και Ουσιαστικά…