Περί Μερικής Απασχόλησης, Πλήρους και Προστίμων…

Από τον Ιάκωβο Γκούμα 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της

CompuTax Α.Ε.

Θέμα Μισθοδοσίας λοιπόν, γιατί οι αλλαγές το τελευταίο διάστημα είναι συνεχείς, αλλά και γιατί έχει ήδη εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση, με την οποία κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις και καθορίζονται τα πρόστιμα.

Ό, τι λιγότερο από 8ωρο, θεωρείται Μερική Απασχόληση. Με Ελάχιστο ωριαίο κόστος 3,9 μικτά, για τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ μικτά, μπορούμε να αλλάξουμε τις ώρες της μερικής Απασχόλησης και μέχρι 40 την εβδομάδα, με μόνο κόστος αυτό της ωριαίας αμοιβής. Αν όμως θέλουμε ο εργαζόμενος να εργαστεί μία επιπλέον ώρα, τότε αυτό μπορεί να γίνει με Ενημέρωση της Εργάνης, πριν την έκτακτη απασχόληση και με επιβάρυνση προσαύξησης.

Σχετικά με την Πλήρη Απασχόληση, 40 ώρες την εβδομάδα, επανήλθε σε ισχύ η ημερήσια Υπερεργασία. Άρα, μετά τις 8 ώρες απασχόλησης, έχουμε το δικαίωμα, να απασχολήσουμε τον εργαζόμενο, για μία ώρα επιπλέον υπό προϋποθέσεις.

Είναι επίσης γνωστό, ότι ενεργή παραμένει και η δυνατότητα Υπερωριακής Απασχόλησης του Εργαζόμενου και έως 120 ώρες ετησίως επίσης υπό προϋποθέσεις.

Τέλος, να υπογραμμίσουμε ότι στο πρόγραμμα απασχόλησης, των 30 Ωρών και πάνω εβδομαδιαία, υποχρεούμαστε να ενσωματώσουμε για τον εργαζόμενο Διάλλειμα 15 λεπτών κατ’ ελάχιστον.