Η CompuTax, ιδρύθηκε το 1986, από τον Ιάκωβο Γκούμα, πτυχιούχο του Οικονομικού Πανεπιστημίου, Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), με το όραμα να προσφέρει τις πιο σύγχρονες και αξιόπιστες Λογιστικές Υπηρεσίες στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Ο στόχος του επετεύχθη στο ακέραιο, δημιουργώντας μια Λογιστική Εταιρεία με πρωτοποριακή δομή, οργάνωση και διαδικασίες και κυρίως με μια πολυπληθή και άριστα εκπαιδευμένη ομάδα.

Στον Ιάκωβο Γκούμα, οφείλεται η αντιμετώπιση της Λογιστικής, σαν επιστήμη κι όχι σαν στείρα καταγραφή δεδομένων.

Ιάκωβος Γκούμας
Ιδρυτής CompuTax Α.Ε. (1959 – 2020)

Διοίκηση

Τμήμα Μηχανογράφησης

Τμήμα Φορολογίας, Εποπτείας & Ρύθμισης Οφειλών

Λογιστήριο

Τμήμα Λογιστικών Συμβούλων

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

Τμήμα Μισθοδοσίας