Διοίκηση

Τμήμα Μηχανογράφησης

Τμήμα Φορολογίας, Εποπτείας & Ρύμθισης Οφειλών

Λογιστήριο

Τμήμα Λογιστικών Συμβούλων

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

Τμήμα Μισθοδοσίας