Παραβάσεις και Πρόστιμα από το ΣΕΠΕ

Από τον Ιάκωβο Γκούμα 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της

CompuTax Α.Ε.

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 60201/Δ7.1422/2019, με την οποία κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις και καθορίζονται τα ύψη των προστίμων της Εργατικής Νομοθεσίας.

Η αλλαγή που φέρνει η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση, είναι η ύπαρξη κριτηρίων και η συνεκτίμησή τους για την επιβολή Διοικητικών κυρώσεων.

Ταυτόχρονα, κατηγοριοποιεί τις παραβάσεις σε Γενικές, που αφορούν όλους τους εργαζόμενους και Ατομικές που θίγουν ατομικά κάθε εργαζόμενο.

Τέλος, κατηγοριοποιεί τις επιχειρήσεις, με βάση των αριθμό των εργαζομένων.

Τελικά ανά μέγεθος επιχείρησης και ανά σοβαρότητα της παράβασης, έχουμε το πρόστιμο, που πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό των θιγόμενων εργαζομένων, σου δίνει το τελικό αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια θα βρείτε έναν πίνακα με τα πρόστιμα, ανά μέγεθος επιχείρησης και ανά είδος παράβασης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ

 

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

 

 

                                         ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ                                         

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ 1-10    ΧΑΜΗΛΕΣ

300 €

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

500 €

ΥΨΗΛΕΣ 

1000 €

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ

1800 €

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ 11-20 400 € 800 € 1200 € 2000 €
21-50 800 € 1500 € 2000 € 3000 €
 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ

51-150 1000 € 2000 € 2500 € 4000 €
151-250 1500 € 2500 € 3000 € 6000 €
251 ΚΑΙ ΑΝΩ 2000 € 3000 € 4000 € 8000 €