Παράταση της αίτησης για την αποζημίωση ειδικού σκοπού Ιουλίου 2020

Δελτίο Φορολογικών Φαινομένων

Εβδομάδα 39η

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η Κ.Υ.Α ΓΔΟΥ 223/2020 με την οποία τροποποιείται η ΓΔΟΥ 217/15.09.2020 και παρατείνεται μέχρι την 28η Σεπτεμβρίου 2020 η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Ιούλιο 2020.

ΠΗΓΗ: forin.gr