Μισθοδοσία καθηγητών σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Μέσης Εκπαίδευσης

Από την Κλεοπάτρα Πανάγου

Υπεύθυνη Τμήματος Μισθοδοσίας CompuTax

Με την παράγραφο  3, του άρθρου 30 του Ν. 4415/2016, θεσμοθετήθηκαν για τους διδάσκοντες/καθηγητές στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών, οι είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες, ως εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης. Δηλαδή, οι είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες αποτελούν το νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους απασχόλησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία μισθωτών. Ανεξαρτήτως κατανομής ωραρίου ανά εβδομάδα εφόσον συμπληρώνονται οι 21 ώρες , απαραίτητα 25 ένσημα έστω και αν δεν είναι καθημερινή απασχόληση.

Η απασχόληση πέραν των 21 ωρών θεωρείται υπερωριακή και πρέπει να αναγράφεται ειδικό βιβλίο υπερωριών ,το οποίο δηλώνεται μέχρι τις 15 του επόμενου μήνα και στο ηλεκτρονικό σύστημα της επιθεώρησης εργασίας .Η αμοιβή για την υπερωρία είναι προσαύξηση 40% επί του ωρομισθίου. οι υπερωρίες ετησίως δεν μπορούν να ξεπεράσουν τις 120 ώρες .

Επισημαίνεται ότι η «διδακτική ώρα» αντιστοιχεί, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε χρονική διάρκεια σαράντα πέντε (45) λεπτών της ώρας.

Ο υπολογισμός του ωρομισθίου της συγκεκριμένης κατηγορίας εργαζομένων, προκύπτει ως ακολούθως:

6 / 21 / 25 × Νόμιμος ή Συμφωνημένος Μισθός = Ωρομίσθιο ,

Με βάση την εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας κατώτατο μικτό  ωρομίσθιο για άγαμο καθηγητή με 0-3 έτη προϋπηρεσία 6,70 ευρώ

Τέλος σας αναφέρουμε τις ημέρες αργιών και διακοπών που ισχύουν στα Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Διακοπές :

1)Χριστούγεννα από 24 Δεκεμβρίου έως και 2 Ιανουαρίου

2)Πασχα από Μ. Πέμπτη έως και Τρίτη του Πάσχα

ΑΡΓΙΕΣ

1) Όλες τις Κυριακές

2) Τις θρησκευτικές γιορτές των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος

3) Τις εθνικές επετείους της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου

4) Τη 17η Νοεμβρίου

5) Την ημέρα των Θεοφανίων

6) Την Καθαρά Δευτέρα

7) Την 1η Μαΐου

8) Την κατά τις ισχύουσες διατάξεις ημέρα αργίας για την έδρα κάθε φροντιστηρίου και κέντρου ξένων γλωσσών, λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής γιορτής

9) Τη γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Κατά τις ημέρες αυτές φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών παραμένουν κλειστά αλλά οι γραμματείες μπορούν να λειτουργούν.