Οικονομική Ενίσχυση Ηλεκτρικού Ρεύματος

Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση Λογαριασμών Ηλεκτρικού Ρεύματος Οικιακών Καταναλωτών

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4936/2022 – ΦΕΚ τεύχος Α 105/27.05.2022 ο οποίος μεταξύ άλλων ορίζει τις προϋποθέσεις για την Έκτακτη οικονομική ενίσχυση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών.

  • Αφορά:
  1. Όσους έχουν ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα για το 2020 έως 45.000 ευρώ.
  2. Όσους πλήρωσαν ρήτρα αναπροσαρμογής.
  • Ύψος Ενίσχυσης:
  1. Το ποσό της ενίσχυσης αντιστοιχεί σε ποσοστό εξήντα 60%, επί της αύξησης των λογαριασμών ρεύματος.

  2. Το μέγιστο ποσό της ενίσχυσης είναι τα 600 ευρώ για καταναλωτές που επιβαρύνθηκαν με αύξηση άνω των 30 ευρώ.

Αφού δημοσιευθεί η Απόφαση που θα ορίζει τις λεπτομέρειες, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα, στην οποία θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση οι δικαιούχοι.