Ο Ιάκωβος Γκούμας στην εκπομπή “Kontrast”

Την Κυριακή 16/9/2018, στην εκπομπή του Τάκη Σπηλιόπουλου “Kontrast”, ο Ιάκωβος Γκούμας με τους συνομιλητές του, εξέτασαν τις εξαγγελίες του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ, συγκρινόμενες με αυτές του Πρωθυπουργού. Αυτά που ειπώθηκαν σε γενικές γραμμές, συνοψίζονται στα εξής:

Ξεκινώντας από τη φορολογία των επιχειρήσεων, οι οποίες σήμερα (πλην ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ) φορολογούνται με 29%, ο κος Τσίπρας εξήγγειλε μείωση της φορολογίας τους κατά 1% κάθε χρόνο, με στόχο το 25% στην 4ετία, ενώ ο κος Μητσοτάκης, υποσχέθηκε άμεση μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων στο 20%, πρόταση δελεαστική μεν, αλλά με απώλεια σημαντικών φορολογικών εσόδων.

Αντίστοιχα για ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ, οι οποίες σήμερα φορολογούνται με 39,6% με τα μερίσματα, ο κος Τσίπρας στοχεύει στην 4ετία στο 36,25%, ενώ ο κος Μητσοτάκης άμεσα στο 24%. Επίσης πολύ σημαντική μείωση φόρου, με την οποία ωστόσο δεν γνωρίζουμε αν θα συμφωνήσουν οι θεσμοί.

Επισημάνθηκε επίσης, ότι τα νομικά πρόσωπα δεν ξεπερνούν τις 200.000 ΑΦΜ, ενώ οι υπόλοιπες 700.000 ΑΦΜ είναι επιτηδευματίες με ατομικές επιχειρήσεις. Για τις επιχειρήσεις αυτές, ο μεν κος Τσίπρας δεν είπε τίποτα, άρα παραμένει το ότι δεν έχουν αφορολόγητο και το ότι φορολογούνται με 22%, ο δε κος Μητσοτάκης εξήγγειλε για τις πρώτες 10.000 Ευρώ μείωση του φόρου από 22% σε 9%. Η απόκλιση των φόρων εδώ είναι τεράστια.

Η δε απώλεια εσόδων από την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, υπολογίζεται σε περίπου 800 εκ. Ευρώ το χρόνο.

Αναφορικά με τις επενδύσεις, ο κος Γκούμας επεσήμανε ότι, οι μεγάλες επενδύσεις δεν προσελκύονται από τη χαμηλή φορολογία, δεδομένου ότι πληρώνουν μεν ΦΠΑ, αλλά όχι φόρους αφού κάνουν αποσβέσεις της επένδυσης. Είναι, ωστόσο, πολύ σημαντικές αφού γύρω από αυτές δουλεύουν πολύ μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες και απλώνουν το δίχτυ της απασχόλησης.

Ένα ακόμη σημείο της ομιλίας Μητσοτάκη που συζητήθηκε, αφορούσε στη ρύθμιση των χαμηλών οφειλών για ποσά έως και 3000 Ευρώ. Για αυτές τις οφειλές λοιπόν, υποσχέθηκε ρύθμιση 120 δόσεων, με ελάχιστη καταβαλόμενη δόση τα 20 ευρώ το μήνα. Πρόκειται ουσιαστικά, όπως επισημάνθηκε, για μια οριζόντια ρύθμιση, χωρίς κανένα περιουσιακό κριτήριο, αντίστοιχη με αυτή των 100 δόσεων που οι θεσμοί κατήργησαν, καθιστώντας σαφές ότι δεν θα ξαναϋπάρξει αντίστοιχη ρύθμιση άνευ κριτιρίων.

Σχετικά με τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, την οποία εξήγγειλε ο κος Μητσοτάκης, υπενθυμίστηκε ότι υπήρξε στο παρελθόν, ήταν όντως πολύ βοηθητική και αναγκαία για τον κλάδο, αλλά δυστυχώς δεν μακροημέρευσε και πάλι λόγω αντίθετης γνώμης των θεσμών.

Τέλος αναφορικά με την έκπτωση 40% επί των δαπανών που επίσης εξαγγέλθηκε από τον κο Μητσοτάκη, η απαίτηση απόσυρσης του μέτρου που επίσης ίσχυε και στο παρελθόν, από πλευράς των θεσμών ήταν απόλυτη.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το video της εκπομπής εδώ:

Η COMPUTAX ΣΤΗΝ TV