Νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

Από την Κατερίνα Ζαφειροπούλου

Υπεύθυνη Ρύθμισης Οφειλών

 

Μήπως θυμάστε τον παλιό Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών; Ξεκίνησε με πολλές προσδοκίες, αλλά και πολλά προβλήματα.

Αυτός, λοιπόν, αντικαταστάθηκε από το Νέο Εξωδικαστικό, που ίσως  να αποτελέσει μια λύση στη ρύθμιση συσσωρευμένων οφειλών επιχειρήσεων, αλλά και φυσικών προσώπων.

Η CompuTax, με εμπειρία από την εκκίνηση του Εξωδικαστικού, μπορεί να σάς βοηθήσει με αξιοπιστία στην αίτηση ρύθμισης των οφειλών σας.

Ας δούμε τα βασικά του χαρακτηριστικά:

Με βάση, λοιπόν, το Νόμο 4738/2020, άρθρα 5-30, έχουμε το Νέο Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών, με τον οποίο δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα να αιτηθούν τη ρύθμιση των χρεών τους προς στο Δημόσιο και τις Τράπεζες.

Η αίτηση για τη ρύθμιση αυτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω μίας ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας η οποία έχει στηθεί για το σκοπό αυτό.

Οι ενδιαφερόμενοι προτού ξεκινήσουν τη διαδικασία της αίτησης θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τους τα εξής:

  • Οι οφειλές τους πρέπει να είναι άνω των 10.000 ευρώ
  • Δεν δύναται να επιλέξουν ποιες οφειλές θα ρυθμιστούν. Η αίτηση περιλαμβάνει όλες τις οφειλές που αντιστοιχούν στο ΑΦΜ, εξυπηρετούμενες και μη
  • Οι οφειλέτες θα πρέπει να δεχθούν την άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου
  • Προβλέπονται έως 240 δόσεις για τις οφειλές Δημοσίου και έως 420 δόσεις για τις οφειλές σε τράπεζες. Προβλέπεται και διαγραφή προσαυξήσεων ή/και βασικής οφειλής πάντα υπό προϋποθέσεις
  • Η πρόταση ρύθμισης που κατατίθεται από τους πιστωτές προκύπτει αυτόματα μέσα από ένα υπολογιστικό εργαλείο και ο αριθμός των δόσεων εξαρτάται από τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη
  • Ο οφειλέτης αν δεν δηλώνει ικανά εισοδήματα μπορεί να θεωρηθεί μη αξιόχρεος και να απορριφθεί η αίτησή του
  • Με την επίτευξη ρύθμισης αναστέλλονται τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης
  • Ο οφειλέτης δεν είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί την πρόταση. Η αίτηση δηλαδή δεν είναι δεσμευτική

Η ρύθμιση με τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, αποτελεί μία διαδικασία σαφώς πιο αυτοματοποιημένη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αυτόματη, καθώς ολοκληρώνεται σε έως και δύο μήνες από την ημερομηνία της αίτησης.

Απαιτεί την επισύναψη δικαιολογητικών που δεν αντλούνται αυτόματα, ώστε οι πιστωτές να έχουν την πλήρη εικόνα των οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Σκοπός είναι να κατατεθεί μία πρόταση ρύθμισης από τους πιστωτές με ένα πλάνο αποπληρωμής που θα είναι βιώσιμο για τον οφειλέτη.

Η CompuTax έχοντας εμπειρία από την προηγούμενη εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης οφειλών, αναλαμβάνει την υποβολή αιτήσεων και την υποστήριξή τους μέχρι την περάτωση της διαδικασίας.

Θα χαρούμε να δούμε από κοντά της δική σας περίπτωση και να σάς πούμε τη γνώμη μας!