Νέο Ασφαλιστικό & Φόρος Μερισμάτων

Δελτίο Φορολογικών Φαινομένων

Εβδομάδα 6η 2020

Νέο Ασφαλιστικό & Φόρος Μερισμάτων

Βρισκόμαστε ακόμη εν αναμονή του Νέου Ασφαλιστικού, ενός πολύ σημαντικού Νόμου που θα θέσει πολλά και νέα δεδομένα…

Έχουμε όμως ήδη ψηφισμένη την Εγκύκλιο Εφαρμογής από την ΑΑΔΕ, που αφορά στη μείωση του Φόρου Μερισμάτων, από το 10% στο 5%, της οποίας οι λεπτομέρειες της εφαρμογής έχουν μεγάλη πρακτική σημασία…