Νέα Υπηρεσία: Βραχυχρόνιες Μισθώσεις

Βραχυχρόνιες Μισθώσεις

Η Νέα Υπηρεσία της CompuTax που αφορά στις Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Ακινήτων, γνωστές και σαν AirBnb, είναι έτοιμη και μπορεί να υποστηρίξει κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο.

Αν λοιπόν ψάχνετε πληροφορίες για τις Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Ακινήτων και αν χρειάζεστε έγκυρη πληροφόρηση για το νομικό πλαίσιο που τις διέπει, δείτε στο site της CompuTax τη νέα μας υπηρεσία.