Ν. 4690: Επιπλέον Μέτρα Στήριξης

Με τη δημοσίευση του Ν. 4690 που αφορά στην Κύρωση της από 13/4/2020 και της από1/5/2020 Πράξεων  Νομοθετικού Περιεχομένου, προβλέπονται μεταξύ άλλων επιπλέον μέτρα στήριξης του κράτους προς τους εργοδότες και τους εργαζομένους για το μήνα Μάιο και όχι μόνο.

Ας δούμε αναλυτικά και με παραδείγματα αυτά που σας αφορούν:

Μέρος Α

Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών:

ΑΡΘΡΟ 11

Μείωση Συντελεστών ΦΠΑ για Συγκεκριμένα Αγαθά και Υπηρεσίες

 Έχουμε μείωση του συντελεστή ΦΠΑ σε συγκεκριμένα αγαθά όπως για παράδειγμα στα μη αλκοολούχα ποτά (χωρίς οποιαδήποτε προσθήκη αλκοόλης) και αεριούχα νερά (καφές ,αναψυκτικά κτλ.).

Η μείωση ΦΠΑ ορίζεται από 24% σε 13%.

Τα παραπάνω έχουν ισχύ από 1/6 έως και 31/10.

ΑΡΘΡΟ 13

Μέτρα Στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων

Για τα ενοίκια που δεν έχουν εισπράξει οι εκμισθωτές των ακινήτων από τους μισθωτές, βάσει των εκπτώσεων ύψους 40%, δεν θα φορολογηθούν ούτε με φόρο εισοδήματος, ούτε με ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Για το διάστημα αυτό, που ουσιαστικά οι εκμισθωτές έχουν λάβει το 60 % των ενοικίων, θα έχουν έκπτωση 20% στον φόρο που θα προκύψει.

ΑΡΘΡΟ 15

Επέκταση της Μείωσης Μισθώσεων Επαγγελματικών Μισθώσεων και Μισθώσεων Κύρια Κατοικίας  

 1. Για τις επιχειρήσεις που για ένα διάστημα του Μαΐου ήταν κλειστές ή για τις επιχειρήσεις που είναι κλειστές και τον μήνα Ιούνιο με εντολή του κράτους, ισχύει το δικαίωμα μειωμένης καταβολής ενοικίου 40% και για τον Ιούνιο.

Το παραπάνω μέτρο ισχύει και για τις επιχειρήσεις που πλήττονται οικονομικά για τους μήνες κατά τους οποίους πλήττονται, το αργότερο έως και τον Αύγουστο του 2020.

Ωστόσο αναμένεται Απόφαση η οποία θα ορίζει ποιες είναι αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες θεωρούνται πληγείσες από εδώ και πέρα, ανά  κλάδο και ανά μήνα, όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 1. Οι εργαζόμενοι των ανωτέρω επιχειρήσεων των οποίων, η σύμβαση εργασίας και για το μήνες αυτούς τίθεται σε αναστολή, έχουν δικαίωμα να καταβάλλουν ενοίκιο μειωμένο κατά 40% για την Κύρια Κατοικία τους.

ΜΕΡΟΣ Γ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 27

Μείωση 25% Ασφαλιστικών Εισφορών ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών

 Όπως σας είχαμε ενημερώσει, οι ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών μηνός Απριλίου έχουν έκπτωση 25%.

Προστέθηκε λοιπόν η δυνατότητα έκπτωσης 25% και για τις ασφαλιστικές εισφορές μηνός Μαΐου.

Προϋπόθεση για τη δυνατότητα έκπτωσης όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, είναι να έχουν εξοφληθεί οι προηγούμενοι μήνες.

ΑΡΘΡΟ 29

Παράταση Υπαγωγής στη Ρύθμιση 120 Δόσεων ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών

 Για όσους είχαν κάνει υποβολή αιτήματος για ένταξη στις 120 δόσεις ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών, δηλαδή είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία του πρώτου σταδίου και δεν έχουν ρυθμίσει ακόμη, δίνεται η δυνατότητα να ρυθμίσουν τις συγκεκριμένες οφειλές μέχρι και 30/9/2020.

 ΑΡΘΡΟ 31

Μηχανισμός Ενίσχυσης της Απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Για τις Επιχειρήσεις – Εργοδότες δίνεται η δυνατότητα για το χρονικό διάστημα από 15/6 έως 15/10 να ενταχθούν στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα οι επιχειρήσεις μπορούν να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

Μείωση μέχρι και 50% του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας είτε για μέρος, είτε για το σύνολο των εργαζομένων τους.

Για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που εντάσσονται στο συγκεκριμένο μηχανισμό στήριξης, ο εργοδότης καλείται να πληρώσει τον μισθό ανάλογα με τις ώρες που δουλεύει ο εργαζόμενος και να καλύψει ολόκληρες τις εισφορές ΙΚΑ με βάση την αρχική σύμβαση.

Το κράτος  από τη μεριά του θα καλύψει το 60% του μισθού που «χάνει» ο υπάλληλος.

Σε περίπτωση που ο μισθός που παίρνει ο υπάλληλος από τον εργοδότη συν το μισθό που καλύπτεται από το κράτος είναι μικρότερος του βασικού μισθού, τότε το κράτος αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την κάλυψη του μισθού που χάνει ο εργαζόμενος μέχρι να φτάσει το βασικό μισθό.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα αφορά μόνο εργαζομένους που έχουν σύμβαση πλήρους απασχόλησης κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, όπου για το διάστημα που οι εργαζόμενοι αυτοί θα είναι στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ οι εργοδότες να προβούν σε καταγγελία σύμβασης εργασίας ή να τροποποιήσουν τις συμβάσεις των εν λόγω εργαζομένων.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έχουν όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ΚΑΔ εάν και εφόσον παρουσιάζουν μείωση τζίρου κατά 20% τουλάχιστον, σε σχέση με τον τζίρο αναφοράς, δηλαδή τους μήνες του έτους 2019, ανάλογα με τον μήνα ένταξης στο πρόγραμμα και το είδος των τηρούμενων φορολογικών βιβλίων.

Παράδειγμα 1

Έστω υπάλληλος, ο οποίος με βάση τη σύμβαση που έχει αμείβεται με 1000€ καθαρό μισθό.

Ο εργοδότης αποφασίζει μονομερώς να μειώσει κατά 50 % τις ώρες της εβδομαδιαίας εργασίας του.

Συνεπώς, ο εργοδότης οφείλει να καταβάλλει καθαρό μισθό 500€ στον εργαζόμενο και να πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές εξ ολοκλήρου με βάση την αρχική σύμβαση.

Το κράτος θα καλύψει το 60% των 500€ που χάνει ο εργαζόμενος, δηλαδή 300€.

Παράδειγμα 2

Έστω υπάλληλος, ο οποίος με βάση τη σύμβαση που έχει αμείβεται με 534€ καθαρό μισθό.

Ο εργοδότης αποφασίζει μονομερώς να μειώσει κατά 50 % τις ώρες της εβδομαδιαίας εργασίας του.

Συνεπώς, ο εργοδότης οφείλει να καταβάλλει καθαρό μισθό 267€ στον εργαζόμενο και να πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές εξ ολοκλήρου με βάση την αρχική σύμβαση.

Σε αυτήν την περίπτωση, επειδή το άθροισμα

 • του μισθού που θα λάβει ο εργαζόμενος από τον εργοδότη (267€)
 • συν της κάλυψης του 60% από το κράτος

δεν συμπληρώνει το ποσό του βασικού μισθού, το κράτος θα καλύψει ολόκληρη τη διαφορά μέχρι την κάλυψη του μισθού (534€).

ΑΡΘΡΟ 32

Μέτρα Οικονομικής Ενίσχυσης Εποχικά Εργαζομένων 

 • Οι εργοδότες – επιχειρήσεις με ειδικότητα τουριστικά και ξενοδοχειακά καταλύματα που επαναπροσέλαβαν εργαζόμενους, τους οποίους είχαν απασχολήσει και το 2019, έχουν τη δυνατότητα για το διάστημα από 1/6 έως και 30/9 , να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας τους για μέρος ή για το σύνολο του προσωπικού.
 • Οι εργοδότες – επιχειρήσεις με δραστηριότητα τουριστικών λεωφορείων  που επαναπροσέλαβαν εργαζόμενους, τους οποίους είχαν απασχολήσει και το 2019, έχουν τη δυνατότητα για το διάστημα από 1/6 έως και 30/9 , να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας τους για μέρος ή για το σύνολο του προσωπικού. Το συγκεκριμένο μέτρο για αυτές τις επιχειρήσεις αφορά μόνο στους εργαζομένους που δηλώνονται ως οδηγοί.

Οι εργαζόμενοι αυτοί είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το διάστημα που θα είναι σε ανατολή η σύμβαση τους.

Και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις:

 • Με τη συμπλήρωση 20% της πληρότητας, είναι υποχρεωτική η οριστική ανάκληση της αναστολής συμβάσεων τουλάχιστον του 1/3 του προσωπικού που τέθηκαν σε αναστολή.
 • Με τη συμπλήρωση 50% της πληρότητας, είναι υποχρεωτική η οριστική ανάκληση της αναστολής συμβάσεων τουλάχιστον του 2/3 του προσωπικού που τέθηκαν σε αναστολή.
 • Με τη συμπλήρωση 80% της πληρότητας, είναι υποχρεωτική η οριστική ανάκληση της αναστολής όλων των συμβάσεων.

ΑΡΘΡΟ 37

Παράταση Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας 

 • Οι επιχειρήσεις – Εργοδότες με κωδικό δραστηριότητας που αφορά στην εστίαση δύνανται να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους για χρονικό διάστημα έως 30 μέρες και όχι  πέραν 30/6.
 • Οι επιχειρήσεις – Εργοδότες με κωδικό δραστηριότητας που αφορά στους κλάδους τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού, δύνανται να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους για χρονικό διάστημα έως 30 μέρες αν μήνα και όχι  πέραν 31/7.

Οι εργαζόμενοι αυτοί είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το διάστημα που θα είναι σε ανατολή η σύμβαση τους.

Οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση των παραπάνω αναστολών για τα χρονικά διαστήματα που προαναφέραμε, απαγορεύεται να προβούν σε καταγγελία σύμβασης.

Τέλος, πρέπει οι παραπάνω επιχειρήσεις να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας για χρονικό διάστημα 30 ημερών μετά τη λήξη της αναστολής σύμβασης.