Μισθοδοσία: Τεράστια Αλλαγή στα Ασφαλιστικά Ημερομίσθια Καθηγητών

Από την Κλεοπάτρα Πανάγου

CompuTax Α.Ε.

Αλλαγή στον Τρόπο Υπολογισμού Ασφαλιστικών Ημερομίσθιων σε Καθηγητές Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών αλλά και Μέσης Εκπαίδευσης

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε,  ότι με βάση την εγκύκλιο ΕΦΚΑ ΑΡ. 45/2017 που δημοσιεύτηκε στις 8/12/2017, διευκρινίζεται ο τρόπος υπολογισμού ασφαλιστικών ημερομισθίων στα Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών αλλά και Μέσης εκπαίδευσης.

Με την διάταξη αυτή σταματάει να ισχύει ο παλιός τρόπος υπολογισμού ασφαλιστικών ημερομισθίων, δηλαδή τόσα ένσημα όσες και οι ημέρες απασχόλησης την εβδομάδα και τίθεται σε ισχύ η διάταξη ότι τα ένσημα υπολογίζονται ανάλογα με τις εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης.

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ορίζεται ότι: «Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις (21) διδακτικές ώρες, κατ’ αναλογία με το ωράριο των εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ο μέσος όρος του μέγιστου και του ελάχιστου ωραρίου τους. Η συμπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) ένσημα μηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα».

Επισημαίνεται λοιπόν ότι οι ημέρες ασφάλισης πλέον υπολογίζονται με τον εξής τρόπο:

25 Χ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ : 21 = ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΝΑ

Από αυτό καταλαβαίνουμε ότι δεν παίζει ρόλο πλέον πόσες ημέρες δουλεύουν την εβδομάδα γιατί στην πράξη ήταν σύνηθες να «απλώνουμε» ώρες στην εβδομάδα, ώστε να παίρνουν περισσότερα ασφαλιστικά οι καθηγητές και να μπορούν στο τέλος με την λήξη σύμβασης να πάρουν ταμείο ανεργίας .

Αυτό που μετράει τώρα είναι το ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ και όχι το σύνολο των ημερών .

Όπως καταλαβαίνετε, αυτό αν εφαρμοστεί και για την φετινή χρονιά, πιθανά θα δημιουργήσει πρόβλημα σε ότι αφορά το ταμείο ανεργίας των καθηγητών.

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ένα παράδειγμα:

Καθηγητής  που δούλευε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή από 2 ώρες, θα έπαιρνε περίπου 22 ασφαλιστικά τον μήνα, ενώ τώρα με βάση τον νέο τύπο θα πάρει 25 Χ 10 : 21 = 12 περίπου…

Η διαφορά είναι τεράστια.

Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία ενημέρωση σχετικά με μετάθεση ισχύος της απόφασης, ας  πούμε από 01/07/2017.

Είναι πολύ πιθανόν πλέον το ενδεχόμενο να εφαρμοστεί ακριβώς η διάταξη και να δημιουργηθεί πρόβλημα με τα ημερομίσθια των καθηγητών  και το ταμείο ανεργίας τους.