Μειωμένα ενοίκια Απριλίου

ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Υποβολή της δήλωσης Covid ενοικίων Απριλίου

Τη δήλωση Covid για τα μειωμένα ενοίκια του Απριλίου θα πρέπει να υποβάλουν έως τις 15 Ιουνίου 2021 οι ιδιοκτήτες ακινήτων οι  οποίοι αναμένεται να δουν αύριο, Παρασκευή,  στον τραπεζικό λογαριασμό τους την αποζημίωση για τα κουρεμένα έως 100% ενοίκια που έλαβαν τον περασμένo μήνα. Οι ιδιοκτήτες που θα  «ξεχάσουν» να υποβάλλουν τη δήλωση για τα «κουρεμένα» ενοίκια θα κληθούν να επιστρέψουν το ποσό της αποζημίωσης που θα έχουν εισπράξει για το μήνα Απρίλιο.

Σημειώνεται ότι η αποζημίωση, δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν κατάσχεται, δεν δεσμεύεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο.