Λογιστική Υποστήριξη Επιχειρήσεων: Χτίζοντας Γέφυρες…

Από την Ελένη Φερεκίδου

I.T. Department CompuTax A.E.

Λογιστική Υποστήριξη Επιχειρήσεων

Στις μέρες μας η ραγδαία εξέλιξη της επιστήμης της πληροφορικής βοήθησε στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών της λογιστικής. Πλέον, οι έννοιες λογιστική και πληροφορική είναι αλληλένδετες και αλληλοσυμπληρούμενες.

 

Εκμεταλλευόμενοι, λοιπόν, τις δυνατότητες που μας παρέχουν τα σημερινά σύγχρονα προγράμματα, ακολουθούμε λύσεις που παρέχουν ασφάλεια και ακρίβεια. Από την χρονοβόρα διαδικασία καταχώρησης των παραστατικών χειρόγραφα στην πλήρως μηχανογραφημένη παρακολούθησή τους, δημιουργώντας γέφυρες που ενώνουν το κύκλωμα της εμπορικής διαχείρισης με το κύκλωμα της λογιστικής.

 

Στις αρχές κάθε μήνα διεκπεραιώνεται η διαδικασία της γέφυρας που αφορά τις κινήσεις του προηγούμενου μήνα. Βασική προϋπόθεση η άμεση και επί της ουσίας επικοινωνία και συνεργασία με τον πελάτη με σκοπό την ασφάλεια στην διαδικασία ολοκλήρωσης των κινήσεων που έχουν καταχωρηθεί στο εμπορικό τον εκάστοτε μήνα.

 

Με την κατάλληλη παραμετροποίηση και συνδέοντας τους κατάλληλους λογαριασμούς, εξάγουμε αρχικά τα στοιχεία πελατών και προμηθευτών και στη συνέχεια τα αρχεία κινήσεων, πωλήσεων και αγορών, από το εμπορικό για να τα εισάγουμε στη λογιστική εύκολα, άμεσα και αξιόπιστα.

 

Η όλη διαδικασία είναι εξαιρετικά εύκολα υλοποιήσιμη, αποφεύγοντας λάθη καταχώρησης που οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα, είτε λόγω του όγκου των παραστατικών είτε λόγω της πίεσης του διαθέσιμου χρόνου που επιβάλουν οι απαραίτητες λογιστικές εργασίες. Για την ανάγκη του ελέγχου συγκρίνουμε την κατάσταση των κινήσεων του εμπορικού με τις οικονομικές καταστάσεις της λογιστικής, διασφαλίζοντας ουσιαστικά τη συμφωνία ανάμεσα στα δύο προγράμματα.

 

Η αυτοματοποίηση και τυποποίηση των διαδικασιών στον τομέα της λογιστικής μέσω της γέφυρας, όχι μόνο δημιουργεί ένα εύχρηστο περιβάλλον εργασίας κατανοητό στον κάθε χρήστη αλλά και καταχωρώντας σε ελάχιστο χρόνο όλες τις κινήσεις του εμπορικού, εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο τον οποίο διαθέτουμε για την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων και την παροχή συμβουλών.