Λογιστικές Υπηρεσίες: Αναγνώριση Δαπανών

Από τον Ιάκωβο Γκούμα

Διευθύνοντα Σύμβουλο της

CompuTax Α.Ε.

Αναγνώριση δαπανών επιχείρησης

Είναι χρήσιμο να διευκρινίσουμε με ποιο τρόπο πετυχαίνουμε την Κατοχύρωση των Δαπανών της επιχείρησής μας, ώστε να αποφύγουμε δυσάρεστες εκπλήξεις…

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν,

  • Η Μισθοδοσία των Εργαζομένων μας αποτελεί Έξοδο, ΜΟΝΟ όταν έχουν υπολογισθεί Ασφαλιστικές Εισφορές και από 1/1/17 ΜΟΝΟ όταν έχουν πληρωθεί μέσω Τραπέζης… Αν για τον οποιοιδήποτε λόγο δεν έχουν τηρηθεί τα παραπάνω, οι Δαπάνες της Μισθοδοσίας δεν θα Υπολογιστούν στα Έξοδα.

 

  • Οι Ασφαλιστικές Εισφορές των Εργαζομένων μας (ΕΦΚΑ – Μισθωτών), είναι Έξοδο Μόνον όταν έχουν πληρωθεί. Το συγκεκριμένο θέμα, είναι σε γνώση του Λογιστή και ο οποίος έχοντας συνυπευθυνότητα, οφείλει αν δεν έχουν πληρωθεί οι Ασφαλιστικές Εισφορές των Εργαζομένων, να τις Αναμορφώσει στο τέλος του Έτους, με Αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση σε Φόρο, Προκαταβολή Φόρου και ΕΦΚΑ Εργοδότη.

 

  • Οι Ασφαλιστικές Εισφορές του Εργοδότη (ΕΦΚΑ – Αυτοαπασχολούμενων), είναι Έξοδο ΜΟΝΟ όταν έχουν πληρωθεί. Επίσης για το θέμα αυτό υπάρχει Εικόνα των Οφειλών στον Λογιστή με αποτέλεσμα, να είναι Υποχρεωμένος να Αναμορφώσει Φορολογικά και αυτό το Έξοδο.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν σοβαρή “απειλή” και ενδέχεται να χαλάσουν την Φορολογική Στρατηγική που έχουμε χαράξει για την Επιχείρηση και έτσι να βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να καταβάλλουμε Φόρους και Εισφορές, που δεν είχαμε προϋπολογίσει.

Γι’  αυτό προσέχουμε, για να έχουμε…