Καταιγίδα Αποφάσεων !

Δελτίο Φορολογικών Φαινομένων 

Εβδομάδα 14η

Συνεχίζεται η καταιγίδα αποφάσεων και μέτρων για την κρίση του Κορωνοιου.

Παρ’ όλα αυτά, χρειάζονται ακόμα πολλές εγκύκλιοι, Υπουργικές αποφάσεις και διευκρινίσεις για τα δύσκολα σημεία τις οποίες αναμένουμε για να συνεχίσουμε με την ενημέρωση όσων υποστηρίζουμε.