Μισθοδοσία: Ασφάλιση Συγγενικών Προσώπων Α΄ και Β΄ Βαθμού Συγγένειας σε Ατομικές Επιχειρήσεις

Από την Κλεοπάτρα Πανάγου

Υπεύθυνη Τμήματος Μισθοδοσίας CompuTax A.E.

Ασφάλιση Συγγενικών Προσώπων

Η ασφάλιση στο ΙΚΑ των προσώπων που συνδέονται με Α’ και Β’ βαθμού συγγενική σχέση με τον εργοδότη, αποτελεί βασικό ζήτημα που απασχολεί την πλειοψηφία των οικογενειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
Θέμα υπαγωγής ή μη στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τίθεται μόνο για την παροχή εξαρτημένης εργασίας στις Ατομικές Επιχειρήσεις στις οποίες ο μισθωτός έχει συγγενική σχέση με τον εργοδότη.

Συγγενείς α’ βαθμού θεωρούνται τα παιδιά προς τους γονείς και οι γονείς προς τα παιδιά και β’ βαθμού ο παππούς και η γιαγιά προς τα εγγόνια τους και  τα αδέλφια μεταξύ τους.

Ο νόμος αναφέρει ότι όταν υπάρχει εξαρτημένη σχέση εργασίας θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει και ασφάλιση στο ΙΚΑ, δηλαδή θα πρέπει να γίνει πρόσληψη και με μια νέα διευκρίνηση αναφέρει ότι: τα πρόσωπα που παρέχουν εργασία εντός των ορίων της χώρας κατά κύριο επάγγελμα σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένειας, εφ όσον για την εργασία τους αυτή δεν υπάγονται υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης, ασφαλίζονται υποχρεωτικά.

Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος έχει υποχρεωτικά πλήρες ωράριο απασχόλησης, 25 μέρες ασφάλισης κάθε μήνα και πληρώνει κανονικές εισφορές στο ΙΚΑ, δεν υπάρχει κάποια έκπτωση όπως υπήρχε παλαιότερα. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει η δυνατότητα σε περίπτωση απόλυσης και εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις (έχουν συμπληρωθεί τα απαραίτητα ένσημα) να λάβει με την απόλυση και επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ .

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες, με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού, είναι μεν υποχρεωτική, δεν επιβάλλεται όμως αυτοδίκαια. Στην πράξη έχει παρατηρηθεί, ότι δεν επιβάλλεται πρόστιμο για ανασφάλιστη εργασία στα πρόσωπα αυτά.