ΦΠΑ: ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Από τον Ιάκωβο Γκούμα

Δ/νοντα Σύμβουλο

CompuTax Α.Ε.

Προληπτική ενημέρωση για τον ΦΠΑ μέσω email

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟ-ΦΠΑ

ΑΝΑ ΦΑΚΕΛΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ & ΜΕΣΩ EMAIL

ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΕΙΣΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ… ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ!

 

Η μόνιμη προσπάθεια της CompuTax για την προστασία των επιχειρήσεων – πελατών της, επιτυγχάνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ενημέρωσης CompuTax Net και εμπλουτίζεται καθημερινά με νέους ελέγχους και διαδικασίες, με στόχο τη διασφάλισή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίσαμε να εντάξουμε ένα ακόμη στάδιο προληπτικής και έγκαιρης ενημέρωσης μέσω email, που αφορά στο ποσό του ΦΠΑ, έτσι όπως αυτό διαμορφώνεται, όχι μόνο στο τέλος του μήνα ή του τριμήνου, αλλά με την καταχώρηση κάθε φακέλου παραστατικών, που παραλαμβάνουμε από την επιχείρηση.

Η ενημέρωση αυτή είναι ήδη διαθέσιμη στην πλατφόρμα προσωπικής ενημέρωσης των πελατών μας, CompuTax Net, δεδομένου ότι τα μεσάνυχτα κάθε ημέρας, είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα όλα τα δεδομένα, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από τον τελευταίο καταχωρημένο φάκελο.

Ωστόσο, θέλοντας να είμαστε βέβαιοι ότι η σημαντική αυτή πληροφορία θα φτάσει στους πελάτες μας άμεσα, θα την αποστέλλουμε και μέσω email.

Με τον τρόπο αυτό, δημιουργούμε μία ακόμη δικλείδα ασφαλείας που περιορίζει σημαντικά τις δυσάρεστες εκπλήξεις αναφορικά με τη διαμόρφωση του ποσού ΦΠΑ και που δίνει το περιθώριο των αναγκαίων διορθωτικών κινήσεων, για το βέλτιστο αποτέλεσμα.