Φοροτεχνική Υποστήριξη Επιχειρήσεων: Παραγωγικά Έξοδα

Από τον Ιάκωβο Γκούμα

Διευθύνοντα Σύμβουλο της

CompuTax Α.Ε.

Έξοδα για Επιχειρήσεις…

Απόφαση του ΣτΕ, σταματά τις Αυθαιρεσίες, των Ελεγκτών των Φορολογικών αρχών σχετικά με το ποια έξοδα θεωρούνται παραγωγικά και ποια όχι.

Το ΣτΕ, έβγαλε μία απόφαση για Δαπάνες που εκπίπτουν από τα Ακαθάριστα Έσοδα Επιχείρησης, η οποία έχει ένα εξαιρετικό σκεπτικό, που αποδεικνύει πόσο λάθος και πόσο αντιπαραγωγική είναι η λογική των Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών.

Το σκεπτικό των Δικαστών του ΣτΕ, είναι:

Οι Δαπάνες “είναι παραγωγικές και ορθά αναγνωρίστηκαν προς έκπτωση από το πρωτόδικο δικαστήριο, δεδομένου ότι ορισμένες από αυτές αφορούν στο προσωπικό της εταιρείας και η καταβολή τους απέβλεψε την τόνωση της έφεσης του προσωπικού για παραγωγική εργασία, ενώ οι υπόλοιπες καταβλήθηκαν μέσα στα πλαίσια της επιχειρηματικής της δραστηριότητας”.

Οι ελεγκτές θεωρούσαν ότι:

Οι αγορές εφημερίδων σωματείου, λουλουδιών κ.λπ., φιλοδωρήματα, εξόφληση ζημιών αυτοκινήτων, έξοδα κίνησης προσωπικού, έξοδα ποδοσφαιρικής ομάδας, αγορά δώρων και έξοδα δεξιώσεων, ψυχαγωγίας που καταβλήθηκαν οικειοθελώς από την εταιρεία ΔΕΝ έπρεπε να εκπέσουν από τα Έσοδα.

Στην ίδια Απόφαση, οι Ελεγκτές απέρριψαν και Έξοδα που αφορούσαν ρουχισμό πέραν του απαραίτητου για την εκτέλεση της Εργασίας τους.

Η Απάντηση των Δικαστών του ΣτΕ:

Με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση έγινε δεκτό ότι «η αιτιολογία της φορολογικής αρχής, ότι τα παραπάνω είδη υπερβαίνουν τα απολύτως αναγκαία για τις εργασίες της ελεγχόμενης επιχείρησης, συνιστά ανεπίτρεπτο έλεγχο της σκοπιμότητας και του προσήκοντος ύψους της εν λόγω δαπάνης».

Είναι προφανές ότι πλέον αρχίζει να είναι αποδεκτό, ότι η Επιχείρηση κάνει διάφορα Έξοδα είτε προς τους εργαζόμενους είτε προς τους Συνεργάτες, τα οποία Απολύτως χαρακτηρίζονται Παραγωγικά και συμβάλουν στην Αύξηση των Εσόδων της Επιχείρησης, χωρίς Απαραίτητα αυτή η Αύξηση να είναι χρονικά ‘Άμεση, ούτε Απολύτως Μετρήσιμη.

Αυτή η αλλαγή Νοοτροπίας και Αλλαγής θέλει χρόνο να περάσει στους Ελεγκτές της Φορολογικής Αρχής, αλλά θα περάσει.

Άντε και σε καλύτερες αποφάσεις στο μέλλον…