Φόρος Διαμονής από 1/1/18

Καλημέρα …. Καλημέρα,

Νέος  Φόρος στον Ορίζοντα. Ο ευρωπαϊκός φόρος διαμονής αρχίζει να εφαρμόζεται και στην Ελλάδα, προς το παρόν σε “μονό” μέγεθος.

Πιο αναλυτικά και λίγο πιο σοβαρά, από 01-01-2018, με βάση την τροποποίηση του άρθρου 53 του ν. 4389/2016, όπως προτείνεται, επιβάλλεται υπέρ του Δημοσίου Φόρος Διαμονής, για την ημερήσια χρήση ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα (στην Ευρώπη είναι ανά άτομο και ημέρα διαμονής).

Ο Φόρος αφορά το άτομο που έκανε χρήση του δωματίου ή του διαμερίσματος, ο οποίος εισπράττεται από την επιχείρηση και αποδίδεται στο τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης του στοιχείου.

Έκδοση Στοιχείου και άλλα φορολογικά

Εκδίδεται Ειδικό  Στοιχείο  – Απόδειξης Είσπραξης φόρου διαμονής

Το ειδικό στοιχείο – απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής δεν επιβαρύνεται με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

Φόρος διαμονής δεν επιβάλλεται σε περίπτωση δωρεάν παροχής υπηρεσιών διαμονής από τις επιχειρήσεις

Ο φόρος ανά κατηγορία

Σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα έχουμε

1-2 αστέρων 0,50 €
3 αστέρων 1,50 €
4 αστέρων 3,00 €
5 αστέρων 4,00 €

και

β. Σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα  0.50€.

Διαδικασία

Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε  θα καθοριστεί  ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του ειδικού αυτού φόρου, τα πρόσωπα που είναι υπόχρεα στην απόδοση του φόρου, ο χρόνος και η διαδικασία επιβολής και απόδοσής του, το  περιεχόμενο, η διαδικασία και ο τρόπος έκδοσης του ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής… καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Προς το Παρόν:

Αναμένοντας την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ , προτείνουμε στις Επιχειρήσεις που έχουν την Υποχρέωση της Είσπραξης του Φόρου , στην Απόδειξη που ήδη εκδίδουν , να αναγράφουν  σε Ιδιαίτερη  σειρά , με εμφανή τρόπο και με την ένδειξη ΦΌΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
το ανάλογο ποσό και να το εισπράττουν

….Στο Μέλλον:

Οι Υποχρεώσεις της Επιχείρησης αλλάζουν με βάση , την Μηνιαία απόδοση του τέλους . Συνεπώς πρέπει να υπάρχει μηνιαία καταχώρηση των αποδείξεων που έχουν εκδοθεί και φυσικά μετά από την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ , θα σας ενημερώσουμε  για τις σχετικές λεπτομέρειες …

Η σχετική Εγκύκλιος , αφορά τόσο τις Επιχειρήσεις για την νέα Υποχρέωση που πρέπει να εκτελούν για λογαριασμό του Κράτους , όσο και όλους μας για την επιπλέον χρέωση στην διαμονή σε Δωμάτια ή Διαμερίσματα.

Από τον Ιάκωβο Γκούμα

Διευθύνοντα  Σύμβουλο της CompuTax Α.Ε.