Φορολογική Υποστήριξη: ΙΚΕ η μόδα που αντικατέστησε την ΕΠΕ

Από τον Ιάκωβο Γκούμα

Διευθύνοντα Σύμβουλο

CompuTax A.E.

Φορολογική Υποστήριξη ΙΚΕ και ΕΠΕ

Νοέμβριος του 1986, νέος Λογιστής, πιο νέος δεν γίνεται, παίρνω τον πρώτο πελάτη μου. Μία ΕΠΕ, που έμεινε πελάτης, μέχρι συνταξιοδότησης των Εταίρων. Εκ των πραγμάτων, μετά το σοκ, ξεκινάς να αναζητά το γιατί και πως της ΕΠΕ. Τότε λοιπόν Δικηγόροι και Λογιστές την παίνευαν πολύ. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα για να βρω τα “μεγάλα” πλεονεκτήματα. Περιορισμένη Ευθύνη μου έλεγαν οι ξύπνιοι, που εγώ ο χαζός διάβαζα, «περιορισμένη ευθύνη έως το ποσοστό του Κεφαλαίου, έχουν οι Εταίροι, ενώ οι Διαχειριστές ευθύνονται επί του συνόλου των Υποχρεώσεων, με το σύνολο της Περιουσίας τους».                                                             

Για μαντέψτε λοιπόν τους Διαχειριστές στις ΕΠΕ ?? Μα φυσικά οι Εταίροι της…

Γιατί λοιπόν γινόντουσαν οι ΕΠΕ ?? Γιατί ο εντυπωσιακός τίτλος «Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και η Άγνοια, ήταν μείγμα εκρηκτικό για τους Μικρομεσαίους της εποχής…  Οι δικηγόροι όμως και οι Λογιστές, δεν είχαν καμία Άγνοια… Το αντίθετο μάλιστα… Στην ΕΠΕ, υπήρχε τόσο Δικηγορική Ύλη και Αμοιβή όσο και Λογιστική…

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν περιπτώσεις όπου μας συνέφερε να έχουμε ΕΠΕ, αλλά σημαίνει ότι η επιλογή της Εταιρείας είχε και έχει  να κάνει με το Επιχειρηματικό σχήμα και το είδος της Δραστηριότητας.

Σήμερα 32 χρόνια μετά, η Μόδα άλλαξε και ανακαλύψαμε την ΙΚΕ.

Το παραμύθι ξεκίνησε ότι δεν χρειάζεται Κεφάλαιο, γιατί το Κεφάλαιο μπορεί να είναι 1 ευρώ και το υπόλοιπο τεχνογνωσία… Αυτό, στην περίπτωση των δύο συνεταίρων, εξελίχθηκε ότι ο ένας βάζει λεφτά και ο άλλος την Γνώση …                     Η αλήθεια είναι ότι η Γνώση που στην πραγματικότητα σημαίνει συμμετοχή στα λεφτά, υπολογίζεται σαν εισόδημα που φορολογείται στο όνομα αυτού που έβαλε την «Γνώση» και με τον τρόπο αυτό αποπληρώνει την συμμετοχή του στο Κεφάλαιο.

Η συνέχεια ήρθε με το ότι η ΙΚΕ δεν έχει Ασφαλιστικές Εισφορές για τους Εταίρους. Αυτό ΔΕΝ ισχύει για τις Μονοπρόσωπες ΙΚΕ, που ιδρύθηκαν κατά κόρον και ισχύει για τους Εταίρους ΜΗ Διαχειριστές…

Αλλά επιπλέον η ΙΚΕ Υποχρεωτικά έχει:

  • Αυξημένο Κόστος Σύστασης, (με Συμβολαιογράφο αντί Δικηγόρο ή και τους δύο)
  • Ποσοστό Φορολογίας 29%, συν 15% στην διανομή, άρα 39,6%
  • Τρίτης Κατηγορίας Βιβλία, με κόστος περίπου 3πλάσιο των Β κατηγορίας Βιβλίων
  • Λογιστική Παρακολούθηση και Συμφωνία Ταμείου και Τραπεζικών Λογαριασμών
  • Πολλά Τεχνικά Θέματα που προκύπτουν από το Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα

Το Συμπέρασμα για τις ΙΚΕ, είναι παρόμοιο με αυτό της ΕΠΕ:

Χρήσιμη υπό προϋποθέσεις, ανάλογα με το Επενδυτικό σχήμα, το ύψος της Επένδυσης, τη Δραστηριότητα, την Προοπτική και τις Ιδιαιτερότητες της περίπτωσης.

Αυτά θα ήθελα πραγματικά να τα γνωρίζετε και να τα προσέχετε…