Φορολογική Υποστήριξη: Εισόδημα από τη Χρήση του Αυτοκινήτου

Από τον Ιάκωβο Γκούμα

Διευθύνοντα Σύμβουλο της

CompuTax Α.Ε.

Εταιρική χρήση αυτοκινήτου

Η Χρήση του Αυτοκινήτου δεν γεννά μόνο Εισόδημα αλλά και Έξοδα. Ας τα δούμε, όμως όλα πιο απλά:

Το Αυτοκίνητο λοιπόν για να είμαστε σοβαροί, πρέπει να ανήκει στην Επιχείρηση, οποιασδήποτε μορφής, που απλά σημαίνει, ότι πρέπει να έχει αγοραστεί, με Τιμολόγιο ή να υπάρχει Σύμβαση Μακροενοικίασης.
Όταν αυτό συμβαίνει, το αυτοκίνητο, χρησιμοποιείται είτε λόγω αυξημένων εργασιών εκτός της Έδρας της Επιχείρησης, είτε λόγω Θέσης, όπως για παράδειγμα Διευθυντής, Επιθεωρητής κλπ.
Ακόμα δηλαδή και αν ΔΕΝ το δικαιολογούμε με βάση το είδος της Επιχείρησής μας, το δικαιολογούμε με βάσει την Ιδιότητα μας, ως Διευθυντές της.

Όπως ήδη γνωρίζετε το εισόδημα που δημιουργείται είναι πολύ χαμηλού Φορολογικού κόστους. Ουσιαστικά το κόστος αυτό θα είναι από Ασήμαντο (κοντά στο μηδέν), έως και 8 % του Επιπλέον Ετήσιου Εισοδήματος. Τελικά δηλαδή το Φορολογικό κόστος από το εισόδημα αυτό, θα είναι περίπου 100 € τον χρόνο.
Για να δούμε λοιπόν, θα πληρώσουμε 100 € για να κερδίσουμε πόσα.

Το Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας του Αυτοκινήτου (Βενζίνη, Σέρβις, Πάρκινγκ, διόδια και πλυντήρια), πλησιάζει και ίσως να ξεπερνάει τα 2.000 € τον χρόνο, χωρίς την Ετήσια Απόσβεση, η οποία για νέα αυτοκίνητα είναι τουλάχιστον 1.000 € για πολύ μικρά αυτοκίνητα.
Αντίστοιχα, πολλά είναι και τα “Έξοδα” της Μακροενοικίασης. Ας δούμε λοιπόν πρακτικά, τι κερδίζουμε από τα Έξοδα αυτοκινήτου, όταν αυτά Ετησίως είναι 2.000 €.

Έχουμε λοιπόν, τα Νομικά Πρόσωπα, έχουν Ετήσιο όφελος τουλάχιστον 1.000 € (2.000 * 50%),
Ατομική Επιχείρηση, με Καθ. Κέρδος 22.000 €, όφελος 1.200 € (2.000 * 60%),
Ατομική Επιχείρηση, με Καθ. Κέρδος 32.000 €, όφελος 1.400 € (2.000 * 70%),
Ατομική Επιχείρηση, με Καθ. Κέρδος 42.000 €, όφελος 1.600 € (2.000 * 80%)
Όπως είναι Αντιληπτό δεν υπάρχει σύγκριση, του Φορολογικού Κόστους από το Επιπλέον Ετήσιο Εισόδημα, με το όφελος από τα Έξοδα του Αυτοκινήτου.

Πάντα βέβαια θα πρέπει να γνωρίζω την απάντηση, στο ερώτημα:
Χρειάζομαι έξοδα και πόσα;