Φορολογικές Δηλώσεις: Δωρεάν Παραχώρηση Ακινήτου

Δωρεάν Παραχώρηση Ακινήτου

Την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018, στην εκπομπή της ΕΡΤ “Πρώτη Είδηση”, ο Ιάκωβος Γκούμας ανέλυσε τι σημαίνει στις Φορολογικές Δηλώσεις η Φιλοξενία προσώπου στο ακίνητο φορολογούμενου, τι σημαίνει η Δωρεάν Παραχώρηση Ακινήτου και πότε είναι αφορολόγητη.

Γενικά, το θέμα Δωρεάν Παραχώρηση Ακινήτου, δημιουργεί ερωτήματα και πιθανώς προβλήματα την περίοδο σύνταξης των Φορολογικών Δηλώσεων.

Συνοπτικά, λοιπόν, η Δωρεάν Παραχώρηση Ακινήτου είναι αφορολόγητη μόνο όταν συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Να υπάρχει συγγενική σχέση πρώτου βαθμού
  2. Η επιφάνεια του ακινήτου να μην ξεπερνά τα 200 τ.μ.
  3. Η κατοικία να χρησιμοποιείται σαν κύρια.

Όταν η Δωρεάν Παροχή συμβαίνει με άλλα πρόσωπα, που δεν ακολουθούν τη διαδοχή παππούς – πατέρας – παιδί, π.χ. αδέλφια ή συζύγους, τότε σημαίνει τεκμαρτό εισόδημα για αυτόν που παραχωρεί και τεκμήριο διαβίωσης για αυτόν που διαμένει.

Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες στο video της εκπομπής με τίτλο:

“ΕΡΤ – 21/03/2018 – Φορολογικές Δηλώσεις – Δωρεάν Παραχώρηση”