Φορολογικές Δηλώσεις 2018: Προθεσμίες και Παρατάσεις

Από τον Ιάκωβο Γκούμα

Δ/νοντα Σύμβουλο

CompuTax Α.Ε.

Φορολογικές δηλώσεις 2018

Η Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ για την αλλαγή του εντύπου Ε3 με την υπ. Αριθμό 1044/2018 στις 6-3-18 και η δημοσίευση της διευκρινιστικής Εγκυκλίου 1072/18 στις 17 Απριλίου, ήταν καθοριστικές για το χρόνο ολοκλήρωσης των Φορολογικών Δηλώσεων 2018.

Η Απόφαση ότι το νέο έντυπο θα εφαρμοστεί από τις Φορολογικές Δηλώσεις του παρόντος έτους, ήταν δεδομένο ότι θα δημιουργούσε καθυστερήσεις…

Από την πλευρά του Κράτους το έντυπο ήταν έτοιμο για υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων στις 7 Ιουνίου, αλλά…

Οι Εταιρίες που υποστηρίζουν την ενημέρωση των εντύπων από τα Λογιστικά Προγράμματα, ακόμα και σήμερα 18 Ιουνίου ακόμα επεξεργάζονται λεπτομέρειες για την αρτιότητα του εντύπου με βάση τα απαιτούμενα από τις Αποφάσεις και τις Εγκυκλίους της ΑΑΔΕ.

Το Taxis, κρεμάει σε τακτά χρονικά διαστήματα από τον όγκο που ομολογουμένως είναι μεγάλος  …

Και Φυσικά με την λογική της τελευταίας ώρας, ο Όγκος των δηλώσεων, μέρα με την  ημέρα θα μεγαλώνει.

Στη μέση αυτής της κατάστασης οι Λογιστές προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το όλον πρόβλημα.

Γνωρίζοντας ότι:

Η πληρωμή της πρώτης δόσης των Εταιρειών, θα γίνει τέλος Ιουλίου έτσι ή αλλιώς, όποτε δηλαδή και αν καταθέσουν την δήλωση τους οι Εταιρίες …

Οι Δηλώσεις των εταίρων, κατατίθενται Βάσει Νόμου, 15 ημέρες μετά το πέρας των Φορολογικών Δηλώσεων των Εταιρειών, δηλαδή με βάση τα σημερινά δεδομένα έως 13 Ιουλίου και πληρώνουν την πρώτη δόση τέλος Σεπτεμβρίου.

Η πληρωμή της πρώτης δόσης των Φυσικών Προσώπων, γίνεται και αυτή τέλος Ιουλίου.

Συμπέρασμα: Δεν απειλούνται τα Έσοδα του Κράτους αν δοθεί παράταση για το πέρας των Φορολογικών δηλώσεων έως 14 Ιουλίου, τουλάχιστον για τις Εταιρείες και έως 31 Ιουλίου για τα Φυσικά Πρόσωπα …

Όλα τα υπόλοιπα είναι Αστεία που πρέπει κάποτε να σταματήσουν, για να αρχίσει ο Φορολογούμενος να σέβεται τις Φορολογικές Αρχές και όχι μόνο να τις φοβάται …