Φορολογία: Περιστασιακά απασχολούμενοι – Ευνοϊκή φορολόγηση και το 2017

Από τον Γιώργο Φιλιππαίο

Λογιστικό Σύμβουλο

Δ/νση Προσωπικού

CompuTax Α.Ε

Παρατείνεται με σχέδιο νόμου και για το φορολογικό έτος 2017 η υφιστάμενη και το 2016 ρύθμιση.

Σύμφωνα με την Ρύθμιση αυτή στα εισοδήματα που αποκτούν οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι εφόσον δεν ασκούν επιχειρηματική ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, εφαρμόζεται η ενιαία κλίμακα των μισθωτών/συνταξιούχων/επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ταυτόχρονα υπολογίζεται το ποσό της μείωσης του φόρου των 1.900 έως 2.100 ευρώ, εφόσον το πραγματικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ.

Τα εισοδήματα λοιπόν, που αποκτούν οι  περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ.) και εφόσον δεν είναι επιτηδευματίες, δηλαδή δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών, φορολογούνται σύμφωνα με την παραπάνω ρύθμιση.

Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται με την προαναφερθείσα ενιαία κλίμακα χωρίς να εφαρμόζεται η μείωση του φόρου.

Περαιτέρω στο νομοσχέδιο, προτείνεται η τροποποίηση του νόμου σύμφωνα με τον οποίο η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίου, σε περιπτώσεις που ο φορολογούμενος   δηλώνει ένα μικρό ποσό εισοδήματος από μισθωτή εργασία (π.χ. 60 ευρώ) καθώς και μικρά εισοδήματα από κεφάλαιο (π.χ. 32 ευρώ τόκοι), φορολογείται με την κλίμακα επιχειρηματικής δραστηριότητας, δηλαδή όλο το ποσό με 22%.

Η τροποποίηση αυτή της διάταξης προτίθεται να αντιμετωπίσει τις αδικίες όπου φορολογούμενοι με πολύ μικρότερα εισοδήματα, φορολογούνται δυσμενέστερα από άλλους με μεγαλύτερα.

Για την κατανόηση της γενόμενης αδικίας, παραθέτουμε το παρακάτω παράδειγμα:

Φορολογούμενος με πραγματικό εισόδημα 6.000 ευρώ από μισθωτή εργασία και τεκμαρτό εισόδημα 5.000 ευρώ, παραμένει αφορολόγητος λόγω του ότι αφενός καλύπτει τα τεκμήρια και αφετέρου το εισόδημα από μισθωτή εργασία αυτού του πόσου παραμένει αφορολόγητο.

Ο ίδιος φορολογούμενος για το επόμενο έτος χάνει την εργασία του και δηλώνει ως εισόδημα από μισθωτή εργασία 180 ευρώ, παραμένοντας φυσικά με τα ίδια τεκμήρια των 5.000 ευρώ.

Στην περίπτωση αυτή η διαφορά του πραγματικού εισοδήματος από το τεκμαρτό δηλαδή το ποσό των 4.850 ευρώ, θα φορολογηθεί εξολοκλήρου με ποσοστό φόρου 22% το οποίο σημαίνει φόρο 1.067 ευρώ, πλέον προκαταβολή 100%.

Η φορολογική αδικία είναι προφανής… Καθώς και η ανάγκη λύσης του θέματος άμεσα…