Εξωδικαστικός Συμβιβασμός

“Η CompuTax με τους Δικηγόρους συνεργάτες της εγγυώνται για την καλύτερη λύση”
gkoumas
Ιάκωβος Γκούμας

Εξελίξεις στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών

Τον τελευταίο μήνα έχουν δρομολογηθεί εξελίξεις στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών που συνοπτικά παρουσιάζονται παρακάτω:

 • Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να ρυθμίσουν μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού 
 • Η απλοποιημένη διαδικασία Ρύθμισης από 20.000 € έως 50.000 € οφειλές για τις εμπορικές επιχειρήσεις λειτουργεί κανονικά 
 • Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν χρειάζονται μελέτη βιωσιμότητας για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους χρειάζονται όμως κριτήρια υπαγωγής 
 • Οι εμπορικές Επιχειρήσεις με οφειλές έως 50.000 € δεν χρειάζονται μελέτη βιωσιμότητας για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους αλλά ακολουθούν ευκολότερες διαδικασίες 
 • Σύντομα θα λειτουργήσει και η πλατφόρμα για τη ρύθμιση έως 20.000€ με μικρές διαδικασίες 
 • Ο υπολογισμός των δανείων για ρύθμιση στις Ατομικές Επιχειρήσεις χρειάζεται μελέτη και προσοχή διότι δημιουργεί προβλήματα 

Ο νόμος του Εξωδικαστικού Μηχανισμού και οι διαδικασίες του θέλουν παρακολούθηση  και βρισκόμαστε πολύ κοντά σε αυτό..

 Μπορούμε να αξιολογήσουμε αν ο Εξωδικαστικός Νόμος είναι λύση για εσάς με πολύ μικρό κόστος.

 Καλέστε στο 2109246030 για ένα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης

Εξωδικαστικός Συμβιβασμός για Επιχειρήσεις με οφειλές άνω των 20.000€
Ρύθμιση Οφειλών Επιχειρήσεων έως 20.000€
Ρύθμιση Οφειλών έως 50.000€ για Ελεύθερους Επαγγελματίες

Ο Νόμος 4469/17 ψηφίστηκε στις 3 Μαΐου 2017 και μαζί με τις υπουργικές αποφάσεις ΠΟΛ. 1223/17 και η αριθμ. οικ. 62134/4100/17 που διευρύνουν τα πλαίσια του Νόμου αποτελούν την πρώτη οργανωμένη διαδικασία ρύθμισης χρεών στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα.

Αφορά όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους που θεωρούνται βιώσιμες και τους ελεύθερους επαγγελματίες με οφειλές έως 50.000€, και έχουν ως στόχο την ρύθμιση των οφειλών τους με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και να συνεχίσουν την πορεία τους.

Για πρώτη φορά δίνεται η ευκαιρία στους οφειλέτες να ρυθμίσουν τα συνολικά τους χρέη, ταυτόχρονα προς όλους τους πιστωτές τους, τις Τράπεζες, την Εφορία, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τους ΟΤΑ, τους προμηθευτές και λοιπούς ιδιώτες, κάτω από σαφείς και ορισμένες προϋποθέσεις αλλά και με γνώμονα την πραγματικότητα για την επιβίωση της επιχείρησης.

Η Ρύθμιση αυτή επιτυγχάνεται είτε μέσα από μία διαδικασία διαπραγμάτευσης είτε με αυτόματο τρόπο υπολογισμού της βιωσιμότητας της επιχείρησης και του αριθμού των δόσεων. Τα παραπάνω εξαρτώνται από το ύψος των οφειλών. Η επιχείρηση θέτει μία πρόταση αναδιάρθρωσης των οφειλών της, με βάση τις πραγματικές δυνατότητες αποπληρωμής της ή στην απλή περίπτωση των οφειλών έως 50.000€, καταθέτει τα οικονομικά της στοιχεία προκειμένου να διαμορφωθεί μία αυτόματη πρόταση.

Η διαδικασία ξεκινά κατόπιν σχετικής αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που υποστηρίζει τις συγκεκριμένες διαδικασίες.

Είναι εμφανές ότι ακόμα και στις ευκολότερες των περιπτώσεων πρόκειται για μία διαδικασία Σοβαρή, που θέλει Συνέπεια, Επαγγελματισμό και Εμπειρία για να πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Εξωδικαστικός Συμβιβασμός για Επιχειρήσεις με οφειλές άνω των 20.000€

Ποιους Αφορά

Αφορά όποιον αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, έχει πτωχευτική ικανότητα, έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και έχει οφειλές σε Πιστωτές (Τράπεζες, Προμηθευτές) σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία με

 • Συνολικές Οφειλές άνω των 20.000€.
 • Οφειλές στην Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία που ήταν ληξιπρόθεσμες κατά την 31/12/2016
 • Οφειλές στον ιδιωτικό τομέα και τις Τράπεζες που κατά την 31/12/2016 ήταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή ρυθμίστηκαν μετά την 1/7/2016.
 • Τουλάχιστον μία από τις 3 τελευταίες χρήσεις να έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, αν πρόκειται για επιχείρηση που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα
 • Τουλάχιστον μία από τις 3 τελευταίες χρήσεις να έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή καθαρή θέση αν πρόκειται για επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών είναι σαφώς ορισμένη από το Νόμο με συγκεκριμένες προθεσμίες .

  1. Έλεγχος κριτηρίων υπαγωγής στη ρύθμιση
  2. Συγκέντρωση των Οικονομικών Δεδομένων και Προαπαιτούμενων που ορίζει ο νόμος 4469/17
  3. Μελέτη Βιωσιμότητας της επιχείρησης και πρόταση αναδιάρθρωσης της οφειλής
  4. Υποβολή της αίτησης με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
  5. Διαπραγμάτευση με τους πιστωτές
  6. Συμφωνία – Σύμβαση αναδιάρθρωσης
  7. Επικύρωση σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών στο Δικαστήριο (προαιρετικά)

Συγκεκριμένα για οφειλές 20.000€ έως 50.000€ η διαδικασία που ακολουθείται είναι απλοποιημένη χωρίς να χρειάζεται μελέτη βιωσιμότητας της επιχείρησης και χωρίς να πραγματοποιείται διαπραγμάτευση με τους πιστωτές.

Ρύθμιση Οφειλών Επιχειρήσεων έως 20.000€

Ποιους Αφορά

Αφορά όποιον αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και έχει οφειλές σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία με

 • Συνολικές Οφειλές έως 20.000€ και οφειλές στην Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία που είχαν βεβαιωθεί πριν από την 31/12/2016
 • Λαμβάνεται υπόψη το διαθέσιμο εισόδημα από την επιχείρηση και από οποιοδήποτε άλλο επιπλέον εισόδημα.

Για τις οφειλές έως 3.000€ (Δημόσιο ή Φ.Κ.Α.)

 1. Καμία διαγραφή
 2. Ελάχιστη δόση 50€
 3. Μέγιστος αριθμός δόσεων 36

Για τις οφειλές από 3.000,01€ έως 20.000€ (Δημόσιο ή Φ.Κ.Α.)

 1. Διαγραφή 85% τόκων , προσαυξήσεων και 95% προστίμων
 2. Ελάχιστη δόση 50€
 3. Μέγιστος αριθμός δόσεων 120

Ρύθμιση Οφειλών έως 50.000€ για Ελεύθερους Επαγγελματίες

Ποιους Αφορά

Αφορά όποιον αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή τους ελευθέρους επαγγελματίες, και έχει

 • φορολογική κατοικία στην Ελλάδα
 • Οφειλές στην Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία που ήταν ληξιπρόθεσμες κατά την 31/12/2016 και δεν ξεπερνούν τις 50.000€ ανά φορέα. Άρα μπορούν να ρυθμιστούν οφειλές έως 100.000 Ευρώ και στους δύο φορείς.
 • Για να μπορεί να είναι αρχικά επιλέξιμος ο οφειλέτης πρέπει να έχει τουλάχιστον μία από τις 3 τελευταίες χρήσεις να έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων

Για τις οφειλές έως 3.000€ (Δημόσιο ή Φ.Κ.Α.)

 1. Καμία διαγραφή
 2. Ελάχιστη δόση 50€
 3. Μέγιστος αριθμός δόσεων 36

Για τις οφειλές από 3.000,01€ έως 20.000€ (Δημόσιο ή Φ.Κ.Α.)

 1. Διαγραφή 85% τόκων , προσαυξήσεων και 95% προστίμων
 2. Ελάχιστη δόση 50€
 3. Μέγιστος αριθμός δόσεων 120

Είμαστε στην πρώτη γραμμή ενημέρωσης για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό

Συχνές Ερωτήσεις

Αίτηση για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό ρύθμισης οφειλών μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα (εμπορική – ατομική επιχείρηση) και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα εάν και εφόσον έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και οι συνολικές οφειλές ξεπερνούν τις 20.000€

Οι οφειλές που μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση προέρχονται από την Εφορία, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τις Τράπεζες, τους ΟΤΑ, τους Προμηθευτές και λοιπούς ιδιώτες και πρέπει να είχαν βεβαιωθεί πριν από την 31/12/2016.

Μέσω των υπουργικών διατάξεων του Δημοσίου ΠΟΛ. 1223/17 και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με αριθμ. οικ. 62134/4100/17 , δίνεται η δυνατότητα ρυθμίσεων των οφειλών μιας επιχείρησης έως 20.000€ σε Εφορία και Ασφαλιστικούς Φορείς, εκτός της διαδικασίας του Εξωδικαστικού Νόμου αλλά με ανάλογες προϋποθέσεις και διευκολύνσεις.

Μία επιχείρηση μπορεί να υποβάλει αίτηση για την ένταξή της στον εξωδικαστικό συμβιβασμό εφόσον

α) κατά την 31/12/2016

 •  Είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές που αφορούν την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία συμπεριλαμβανομένων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  Ή
 • Είχε οφειλές που αφορούν τα δάνεια από τις Τράπεζες ή πίστωση σε καθυστέρηση 90 ημερών τουλάχιστον ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1/7/2016
  Ή
 • Είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου
  Ή
 • Είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής
  Ή
 • Είχαν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών εις βάρους του

β) Οι συνολικές οφειλές προς ρύθμιση είναι πάνω από 20.000€

γ) Πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία είναι :

 • Τουλάχιστον μία από τις 3 τελευταίες χρήσεις να έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, αν πρόκειται για επιχείρηση που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα
 • Τουλάχιστον μία από τις 3 τελευταίες χρήσεις να έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή καθαρή θέση αν πρόκειται για επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

Για τις οφειλές από 20.000€ έως 50.000€ θα ακολουθείται αυτοματοποιημένη διαδικασία. Το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τα Πιστωτικά Ιδρύματα θα έχουν τυποποιημένες λύσεις.

Εάν οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν , το 85% των συνολικών οφειλών , τότε η αίτηση υπαγωγής στην διαδικασία προωθείται στον συγκεκριμένο πιστωτή για διμερή διαπραγμάτευση

Ο νόμος του Εξωδικαστικού Συμβιβασμού δεν εντάσσει τους ελεύθερους Επαγγελματίες. Οι υπουργικές αποφάσεις όμως τόσο του Δημοσίου ΠΟΛ. 1223/17 όσο και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με αριθμ. οικ 62134/4100/17, έρχονται να ορίσουν μία διαδικασία παρόμοια με αυτή του Εξωδικαστικού Νόμου που δίνει δυνατότητες ρυθμίσεων αντίστοιχες με αυτές του Εξωδικαστικού Νόμου.

Ο Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης Οφειλών ισχύει μόνο για ενεργές επιχειρήσεις

Δεν συμπεριλαμβάνεται στη ρύθμιση καμία οφειλή που να γεννήθηκε μετά τις 31/12/2016

Η ημερομηνία ενεργοποίησης ήταν στις 3 Αυγούστου 2017 όπου άνοιξε και η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. για την υποβολή των αιτήσεων. Η πρώτη ημερομηνία που αναφέρει ο Νόμος για το πέρας της εφαρμογής του Νόμου είναι η 31/12/2018 .

Γιατί όμως να μας επιλέξετε;

Οργάνωση – Υποστήριξη – Ανάλυση
Γιατί η διαδικασία που ορίζει ο Νόμος είναι επίπονη και χρειάζεται συνέργειες. Συνεργασία Δικηγόρων, Λογιστών, Οικονομικών Συμβούλων με Τραπεζική Εμπειρία και φυσικά Οργάνωση, Υποστήριξη και σωστή Ανάλυση για να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Εργαλεία Μελέτης
Γιατί η σωστή Ανάλυση και Μελέτη των δεδομένων, θέλει εργαλεία και η CompuTax με δικό της τμήμα Μηχανογράφησης ανέπτυξε τέτοιου είδους εργαλεία μελέτης και υποστήριξης της επιχείρησης σε αυτή την πολύπλοκη αλλά ελπιδοφόρα διαδικασία ρύθμισης, ώστε ο πελάτης της να είναι Ασφαλής.

Εμπειρία
Γιατί προσφέροντας Λογιστικές και Φοροτεχνικές Υπηρεσίες στον μικρομεσαίο Έλληνα Επιχειρηματία  και σε περισσότερες από 500 επιχειρήσεις εδώ και 32 χρόνια έχουμε την εμπειρία και τη γνώση για τον χειρισμό και την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος

Γνώση της Νομοθεσίας
Γιατί με τη συνεχή παρακολούθηση των νομοθετικών εξελίξεων και την σωστή πληροφόρηση είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε σοβαρά την επιχείρηση με τη σωστή προσέγγιση,  στο σωστό χρόνο.

Παρουσία στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων
Γιατί βρισκόμαστε ως συνομιλητές στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων

Βέλτιστη Υποστήριξη
Γιατί στόχος της Ομάδας μας είναι η υποστήριξη της Βιώσιμης Ελληνικής Επιχείρησης, με το μικρότερο δυνατό κόστος

Μετάδοση των πληροφοριών μέσα από την ΕΡΤ
Γιατί εμείς στηρίζουμε την Πληροφόρηση των Μικρομεσαίων από τη συχνότητα της ΕΡΤ.

Η Ρύθμιση των οφειλών, κρίνει τη Βιωσιμότητα των Επιχειρήσεων
Η Ρύθμιση – Αναδιάρθρωση των οφειλών, είναι κρίσιμη για τη Βιωσιμότητα της επιχείρησής σας.

Επιλέξτε και εμπιστευτείτε τη Γνώση μας, την Εμπειρία και τη Σοβαρότητά μας.

Η CompuTax με τους δικηγόρους Συνεργάτες της και την υπόλοιπη Ομάδα Υποστήριξής της, προσφέρει ασφαλείς υπηρεσίες για την αναδιάρθρωση των Επιχειρήσεων και τη Ρύθμιση των Οφειλών τους .

Μαζί μας είστε ασφαλείς