Εξωδικαστικός …. Και Νέα Εξέλιξη …

Υπογράφτηκε και η 1116/2018 Υπουργική Απόφαση, και αφορά τις Οφειλές προς το Δημόσιο.
Εύκολη Ρύθμιση στις Διμερείς Διαφορές και στους Ελ. Επαγγελματίες για Οφειλές έως 125.000 ευρώ . Κούρεμα έως 50% στην βασική Οφειλή, στις παραπάνω κατηγορίες με μελέτη Βιωσιμότητας για Οφειλές μεγαλύτερες του 50%…
Η πιο γενναία Απόδειξη Πολιτικής Βούλησης και από τον Υπουργό Οικονομικών.
Η Λύση για τις Οφειλές από Επιχειρηματική Δραστηριότητα είναι Υπαρκτή και με Ισχυρή Πολιτική Βούληση, κάθε μήνα γίνεται πιο ουσιαστική.