Εξωδικαστικός: Διαπραγμάτευση ή Τελεσίγραφο; από την “Άλλη Διάσταση” 7/1/19

Τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019, στην εκπομπή της Δημόσιας Τηλεόρασης “Άλλη Διάσταση”, ο Ιάκωβος Γκούμας, αναφέρθηκε στον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό και στις προοπτικές του για το 2019.

Επεσήμανε ότι χρειάστηκαν 17 μήνες, ώστε ο νόμος του Εξωδικαστικού να εφαρμοστεί στην πράξη, αφού λύθηκαν βασικά του προβλήματα. Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο που μπορούμε σχετικά εύκολα να καταθέτουμε προτάσεις και να περιμένουμε την αντιπρόταση των πιστωτών.

Τώρα όμως θα κριθεί η επιτυχία ή η αποτυχία του Νόμου και το κατά πόσο θα γίνει πράξη η βασική του επιδίωξη: Δηλαδή, να βρεθούν λύσεις στο ζήτημα της ρύθμισης των οφειλών των επιχειρήσεων, τέτοιες που να μπορούν να τις κάνουν βιώσιμες.

Ο κίνδυνος, επομένως, είναι οι αντιπροτάσεις των πιστωτών, να μην εξυπηρετούν τη βασική κατεύθυνση του Νόμου, αλλά να αποτελούν επί της ουσίας τελεσίγραφα, που δεν θα μπορούν αντικειμενικά να εξυπηρετηθούν από τους οφειλέτες. Αυτό όμως, αφενός δεν αποτελεί διαπραγμάτευση και αφετέρου απομακρύνεται από τον πραγματικό στόχο του νόμου. Επομένως, όλη η ουσία της επιτυχίας του εγχειρήματος, βρίσκεται στο να φτάσουν στον οφειλέτη προτάσεις ρεαλιστικές και σύννομες.

Για παράδειγμα, όταν ο νόμος αναφέρει με σαφήνεια ότι από τα εισοδήματα της επιχείρησης αφαιρείται ο φόρος που καλείται να πληρώσει, δεν εννοεί το μέσο όρο του φόρου που πληρώνει ο κλάδος στον οποίο ανήκει, αλλά το φόρο που πληρώνει η συγκεκριμένη επιχείρηση. Μία πρόταση, λοιπόν, των πιστωτών που δεν αφαιρεί το σύνολο του φόρου, δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα, δεν είναι σύννομη και εντέλει δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί.

Άρα, στο διά ταύτα, η ουσία βρίσκεται στο “εργαλείο” που χρησιμοποιείται από τους πιστωτές και που μέσω αυτού καταλήγουν στις αντιπροτάσεις. Αυτό το “εργαλείο” οφείλει να εφαρμόζει το Νόμο και όχι να λειτουργεί όπως πιθανά τους βολεύει.