Επιστρεπτέα προκαταβολή: έντοκη επιστροφή της κρατικής ενίσχυσης;

Ανοιχτό εμφανίζεται το υπουργείο Οικονομικών στην επανεξέταση περιπτώσεων επαγγελματιών και επιχειρήσεων που κλήθηκαν να επιστρέψουν στο κράτος το 100% της επιστρεπτέας προκαταβολής και μάλιστα με τόκο.

Μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσαν στους φορολογούμενους τα ραβασάκια με την επιστροφή των ποσών της κρατικής ενίσχυσης πηγές του υπουργείου Οικονομικών επισημαίνουν ότι εφόσον διαπιστωθούν τυπικές παραβάσεις στον όρο για τη απασχόληση θα γίνουν διορθωτικές κινήσεις στη κατεύθυνση της απαλλαγής των υπόχρεων από το βάρος της επιστροφής των ενισχύσεων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές τέτοιες περιπτώσεις είναι για παράδειγμα ο μέσος όρος απασχόλησης που ορίζει ο νόμος να ήταν στη χρονική περίοδο αναφοράς 4,95 αντί για 5 ή η πρόσληψη να έγινε στις 4 του μήνα και όχι την 1η του μηνός.

Επειδή σε αυτή τη φάση δεν προβλέπεται η υποβολή ενστάσεων από τους φορολογούμενους που κλήθηκαν να επιστρέψουν την επιστρεπτέα προκαταβολή, εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί μια ακόμη ευκαιρία στις επιχειρήσεις να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά ή και να υπάρξει παράταση της προθεσμίας πληρωμής της οφειλής της επιστρεπτέας.