ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ

Πως επιλέγονται οι επιχειρήσεις για έλεγχο;

Η Λογιστική και Φοροτεχνική υποστήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, δεν αρκείται μόνο στη συλλογή και μετάδοση πληροφοριών, αλλά οφείλει να βρίσκει τον τρόπο της παροχής υπηρεσιών που προστατεύουν πραγματικά τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Η επιλογή επιχειρήσεων προς έλεγχο, δεν στηρίζεται σε προσωπικές επιλογές του Εφόρου της περιοχής, ούτε στο τι βλέπει το «μάτι» του Ελεγκτή, αλλά σε Δείκτες και παραμέτρους, οι οποίες παρουσιάζονται από τα Οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης.

Από το ΦΠΑ, το Ε3 και τους Τραπεζικούς Λογαριασμούς, προκύπτουν στοιχεία τα οποία μοριοδοτούν τις επιχειρήσεις για την επιλογή τους στον έλεγχο.

Η CompuTax λοιπόν, αναλύοντας όλα αυτά τα δεδομένα, εντάσσει ελέγχους για τους πελάτες-επιχειρήσεις που υποστηρίζει και φροντίζει για την εξομάλυνση των Οικονομικών τους δεδομένων.

Η Πρόβλεψη και η Πρόληψη είναι τέχνες, που στη φορολογία των Επιχειρήσεων είμαστε οι μόνοι που εφαρμόζουμε.