ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΕΑΟ 2017 – 2018 ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 12 ΔΟΣΕΩΝ

Συνήθως δε μεταφέρουμε πληροφορίες πριν τις δούμε γραμμένες σε κείμενο Διατάξεων, Νόμων ή Αποφάσεων.

Επειδή όμως το πρόβλημα είναι μεγάλο και έχει γίνει εξαιρετικά πιεστικό, η λύση ήταν επιβεβλημένη και τα χρονικά περιθώρια ασφυκτικά.

Για τους λόγους αυτούς, θεωρούμε ασφαλή και όσα σας μεταφέρουμε:

Γνωρίζετε ότι η πάγια Ρύθμιση των 12 δόσεων, με Νόμο, εφαρμόζεται στις υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, προς το ΙΚΑ των εργαζομένων και στις οφειλές προς τον πρώην ΟΑΕΕ, ενώ ΔΕΝ εφαρμόζεται στις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, δηλαδή στα ποσά που οφείλουμε από 01/01/2017 και μετά.

Αυτό δημιουργεί πρόβλημα, διότι δε μπορούμε να πάρουμε Ασφαλιστική Ενημερότητα και σε αυτό το πρόβλημα φαίνεται να υπάρχει λύση.

Αναμένεται, λοιπόν, η Εγκύκλιος εναρμόνισης και των υποχρεώσεων προς τον ΕΦΚΑ, στην πάγια Ρύθμιση των 12 Δόσεων.